Sign In

Thông báo số 31/TB-THADS ngày 02/02/2024 về việc tổ chức bán đấu giá tài sản là nhà ở 02 tầng, cấp 3 (mã hiệu N3) địa chỉ: Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định của vợ chồng ông Trần Văn Công và bà Nguyễn Thị Thẩm

02/02/2024

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: