Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã An Nhơn: Tập trung cao độ đợt thi hành án cao điểm

26/07/2015

           Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã An Nhơn theo tinh thần chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Thị uỷ và UBND thị xã, đảm bảo giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành nhưng tồn đọng kéo dài, ngày 29 tháng 6 năm 2015, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã ban hành Kế hoạch thi hành án dân sự cao điểm trên địa bàn thị xã. 
 
         
           Những vụ việc được tổ chức thi hành trong đợt này là: Những vụ việc thi hành án dân sự đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã có ý kiến chỉ đạo; những vụ việc đã được các cơ quan liên ngành có ý kiến; những vụ việc thi hành án có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành án chây ỳ, không tự nguyện thi hành án; các vụ việc thi hành án khác đang thụ lý thi hành.
          Trong đợt thi hành án này, cơ quan Thi hành án dân sự sẽ thực hiện việc rà soát, xác minh, phân loại số vụ việc thi hành án còn tồn đọng; động viên giáo dục đương sự tự nguyện thi hành án, áp dụng các biện pháp đảm bảo, biện pháp cưỡng chế thi hành án để thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc khó khăn, phức tạp; tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn chưa giải quyết được hoặc những vụ việc có ý kiến khác nhau, những vụ việc có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã để có biện pháp giải quyết dứt điểm.
           Chi cục Thi hành án dân sự thị xã phối hợp với các cơ quan, ban ngành của thị xã, UBND các xã, phường; Công an xã, phường và cán bộ các khu vực thuộc UBND xã, phường để thi hành án. Mỗi xã, phường lập thành 01 tổ công tác gồm có: Chấp hành viên làm tổ trưởng, 01 Thư ký; 01 cán bộ Tư pháp; 01 địa chính; 01 Quản lý đô thị; 01 Công an khu vực; 01 cán bộ khu vực; cán bộ bảo vệ dân phố tham gia tổ công tác. Chấp hành viên phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm tổng hợp và cung cấp danh sách các đối tượng phải thi hành án cho lãnh đạo, cán bộ Tư pháp, công an các xã, phường, khu vực, thôn để theo dõi phối hợp thực hiện việc thi hành án. Tổ công tác chủ động tiến hành xác minh, giải quyết các vấn đề có liên quan, triệu tập và làm việc với đương sự về việc thi hành án; thống nhất sắp xếp thời gian, báo gọi đương sự đến tại UBND xã, phường hoặc trụ sở cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu cam kết thực hiện nghĩa vụ phải thi hành án hoặc áp dụng các biện pháp khác theo qui định. Cơ quan Thi hành án dân sự thị xã giao cho Chấp hành viên và cán bộ, công chức Chi cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện đợt thi hành án cao điểm bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2015 đến 30 tháng 9 năm 2015.
 
Võ Công Hoàng

Các tin đã đưa ngày: