Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự Vĩnh Thạnh: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2021) (07/07/2021)
          Trong nhiều năm qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Vĩnh Thạnh luôn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh phát động; gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác THADS do ngành, cấp trên giao.
Các tin đã đưa ngày: