Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 (31/01/2024)

Sáng ngày 30/01/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đề ra năm 2023, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.
Các tin đã đưa ngày: