Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định: 22 năm hình thành và phát triển (26/07/2015)

Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định:  22 năm hình thành và phát triển

Cục THADS tỉnh Bình Định triển khai, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (19/07/2015)

          Ngày 30/6/2015 Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự cho cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hội nghị do ông Hồ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định chủ trì, thành phần tham gia hội nghị gồm Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục; cán bộ công chức đang giữ các chức danh Chấp hành viên, Thẩm tra viên và toàn thể các bộ công chức Văn phòng Cục.

Bình Định sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015 (10/07/2015)

Bình Định sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015

Bình Định: ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (10/07/2015)

          Để tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, ngày 29/9/2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký kết "Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự".
        
Các tin đã đưa ngày: