Sign In

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Cục THADS tỉnh

02/11/2022

         Thực hiện Quyết định số 45-QĐ/BNCTU, ngày tháng 9 năm 2022 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC); ngày 01/11/2022, Đoàn Kiểm tra của Ban Nội chính (Đoàn kiểm tra 45), do đồng chí Đặng Công Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác THADS, TDTHAHC trong 2 năm (2021, 2022) tại Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh, có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư, Cục trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Cục, cấp ủy viên, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục cùng tham dự buổi kiểm tra.
 

          Đoàn kiểm tra tập trung đi sâu kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh trong công tác thi hành án dân sự, TDTHAHC, như: Công tác phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qui định của pháp luật về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; kết quả công tác THADS, TDTHAHC, công tác tiếp dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, nhất là những vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao tài sản cho người đấu giá trúng; kết quả thi hành án các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; việc tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án liên quan đến Nghị quyết số 42/2017/QH14, nhất là những vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thi hành các loại việc này; những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức hoạt động của Hội đồng Chấp hành viên; kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát trong THADS; công tác phối hợp liên ngành trong THADS; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự; công tác tổ chức cán bộ; trách nhiệm nêu gương của thủ trưởng đơn vị; công tác cải cách thủ tục hành chính .v.v..
 

         Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, trong đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác THADS, TDTHAHC được Tổng cục THADS giao trong 2 năm, 2021 và 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự, còn một số vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao tài sản, những vướng mắc trong thi hành án chưa kịp thời phối hợp tháo gỡ để tổ chức thi hành án v.v… Đoàn kiểm tra đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Cục thời gian đến tiếp tục pháp huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian đến.
Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: