Sign In

Bình Định: Tổng kết quy chế phối hợp trong THADS giữa Cục THADS với Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh tỉnh

28/07/2023

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Bình Định tổng kết Quy chế phối hợp giữa 2 ngành trong công tác thi hành án dân sự (THADS). Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Trà Dương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị, về phía Cục THADS tỉnh có Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; về phí Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh, có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ngân hàng, đại diện lãnh đạo các Ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh.
 

Theo báo cáo tại hội nghị, sau gần 8 năm ký kết và triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi ngành, tạo cơ sở đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả xử lý dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, thu hồi được nhiều khoản nợ xấu, góp phần làm lành mạnh hóa tình hình tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong nền kinh tế.
 

Tính đến nay, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã phối hợp thi hành xong gần 300 vụ việc, thu được số tiền gần 800 tỷ đồng; đặc biệt, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, có khiếu nại kéo dài nhiều năm, xử lý nhiều loại tài sản đảm bảo có giá trị lớn, góp phần giảm đáng kể số tiền phải thi hành án hàng năm. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS liên quan đến tín dụng được 02 ngành chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, như tổ chức các buổi tập huấn, thảo luận, trao đổi chuyên đề, lồng ghép trong các tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thi hành án trong cán bộ, người dân và đương sự, đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là việc thi hành án liên quan đến tín dụng đạt hiệu quả. Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong loại việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng; phối hợp cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ tiền để thi hành án được kịp thời, chặt chẽ và thường xuyên hơn.
 

Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được, đồng thời cũng đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến, nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình phối hợp tổ chức thi hành đối với các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Bình Định tiếp tục làm tốt vai trò quản lý nhà nước, kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp tốt với các cơ quan THADS trong việc cung cấp thông tin, xác minh tài sản, tài khoản của đương sự theo yêu cầu của cơ quan THADS; thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thẩm định tài sản bảo đảm trước khi ký kết hợp đồng tín dụng. Trong quá trình nhận thế chấp phải có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ tài sản thế chấp để tránh tình trạng tài sản bị thay đổi so với lúc nhận thế chấp. Cục Thi hành án dân sự tỉnh thường xuyên rà soát, phân loại, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự nói chung và các việc thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng nói riêng, công khai, minh bạch trong bán đấu giá tài sản thi hành án, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp, thường xuyên phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể trong thi hành án dân sự nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thi hành án dân sự đối với các tổ chức tín dụng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao.
                                                                              Công Hoàng

Các tin đã đưa ngày: