Sign In

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác THADS năm 2023

21/11/2023

Để chuẩn bị nội dung báo cáo tại kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 21/11/2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS), Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Hồng Sơn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác THADS năm 2024Dự buổi làm việc, về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh, có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh,năm 202mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn Hệ thống THADS tỉnh đã thụ lý thi hành là 11.486 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 9.382 việc, chiếm 81,68% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 2.104 việc, chiếm 18,32%trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 8.083 việc, tăng 735 việc (tăng 10%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 86,15%(tăng 0,6%) so với cùng kỳ năm 2022; vượt 2,85% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao 83,3%. Về tiền, tổng số phải thi hành là: 2.978.841.036.000 đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là: 1.275.119.719.000 đồng, chiếm 42,81% trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện là 1.703.721.317.000 đồng, chiếm 57,19%. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 659.316.495.000 đồngtăng 229.955.560.000 đồng(tăng 53,56%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 51,71% (tăng 3,12%) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 5,91% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 45,8%.


        Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc. Năm 2023, tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính được thụ lý theo thi hành là 15 bản án, đã thi hành xong 07 bản án; Tòa án hủy, tạm đình chỉ 03 bản án; còn 05 bản án đang tiếp tục theo dõi thi hành. 

Về công tác tiếp công dân, tổng số lượt: 59 lượt, tổng số người: 57 người, tổng số vụ việc: 53 vụ việc; đoàn đông người: 02 đoàn, số người: 10 người, số vụ việc: 01; Lãnh đạo cơ quan tiếp: 44 lượt, 51 người, 42 vụ việc. Tổng số việc tiếp nhận: 54 vụ việc, gồm: khiếu nại: 11 việc, tố cáo: 04 việc, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu giải quyết: 39 việc; đã giải quyết xong: 54/54 việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã tiếp nhận 28 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (19 đơn khiếu nại và 09 đơn tố cáo); đã giải quyết xong 28/28 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 100%. 

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được củng cố kiện toàn, phục vụ tốt yêu cầu công tác THADS; kỷ cương, kỷ luật hành chính không ngừng được tăng cường; công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, trong năm 2023 đã tổ chức kiểm tra toàn diện trên 30% các đơn vị trực thuộc; thực hiện kiểm tra chuyên đề án tín dụng ngân hàng; kiểm tra đôn đốc, việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS; kiểm tra Kho vật chứng và công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản trong THADS; kiểm tra công tác quản lý tài sản công; kiểm tra công vụ; kiểm tra công tác văn thư lưu trữ, bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến; kiểm tra chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ tại Cục và Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến giải trình, của Đoàn Giám sát đã đánh giá cao kết quả công tác THADSnăm 2023. Mặc dù, trong năm vẫn còn nhiều khó khăn nhất định, nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thànhvượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Có được kết quả nói trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của ngành cấp trên, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự kiên quyết, kiên trì chỉ đạo của lãnh đạo Cục, Chi cục THADSnhất là những vụ việc khó khăn, vướng mắc; sự nỗ lực phấn đấu của công chức, người lao động; sự phối hợp đồng bộ của các ngành đã tạo điều kiện thun lợi cho các cơ quanTHADS trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo yêu cầu của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã báo cáo, giải trình một số nội dungcòn hạn chế như: Các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người đấu giá trúng; những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn của một số qui định pháp luật thi hành án dân sự; một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành các vụ việc liên quan đến tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; những vụ liên quan đến thi hành án các vụ việc tín dụng, ngân hàng, trong đó có việc thẩm định tài sản trước khi cho vay chưa phù hợp đặc điểm, giá trị thực tế; các vụ việc liên quan đến án tham nhũng, kinh tế, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước.v.v... Qua đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Cục THADS tỉnh trong thời gian đến kịp thời đề ra các giải pháp, ban hành kế hoạch thi hành án, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc nêu trên.

                  Công Hoàng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: