Sign In

Ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án dân sự

21/03/2017

Ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án dân sự
         Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. 

         Để đảm bảo việc hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự được nhanh chóng, kịp thời; thống nhất áp dụng các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; giúp các cơ quan thi hành án dân sự rút kinh nghiệm, sửa chữa, khắc phục thiếu sót, vi phạm, đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại và Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh được thi hành chính xác, đầy đủ, đúng pháp luật. Nâng cao tính chủ động, vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ giữa các Phòng chuyên môn, giữa các cá nhân liên quan thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự, ngày 22 tháng 02 năm 2017 Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS áp dụng đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

         Quy trình đã quy định thống nhất trách nhiệm, nội dung công việc, mối quan hệ giữa các Phòng chuyên môn, giữa các cá nhân liên quan thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự. Đồng thời, quy định rõ thời gian thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, nhằm đảm bảo việc tổ chức thi hành án kịp thời, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và công dân, nhằm giúp quản lý hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự của các Cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

         Quy trình quy định việc phân công nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan thi hành án dân sự xuyên suốt quá trình tổ chức thi hành án dân sự, trong đó có: Việc thụ lý thi hành án, bao gồm việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án, bản án, quyết định do Tòa án, Trọng tài thương mại, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh chuyển (sau đây gọi là bản án), hồ sơ ủy thác thi hành án; kiểm tra, xử lý yêu cầu thi hành án, bản án, hồ sơ ủy thác thi hành án; ban hành quyết định thi hành án và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án; Việc tổ chức thi hành án, bao gồm quá trình tổ chức thi hành quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật từ việc lập hồ sơ thi hành án cho đến khi tổ chức thi hành án xong; Việc thẩm tra, đưa hồ sơ thi hành án vào lưu trữ.
Thu Hà -Vụ Nghiệp vụ
Nguồn:
http://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/View_Detail.aspx?ItemID=3673
 
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: