Sign In

CHI BỘ CHI CỤC THADS HUYỆN VĨNH THẠNH: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨC III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

22/05/2020

           


           
Ngày 15-5-2020, Chi bộ Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ Chi cục THADS huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Tia - Phó trưởng ban Ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyên - Phó Chánh Văn phòng huyện ủy; đồng chí Đinh Thị H’Can - Phó trưởng ban Ban Dân vận.
    
 
        
Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sự huyện Vĩnh Thạnh, trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; luôn tăng cường sự đoàn kết, nhất trí của các đảng viên; chú trọng triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị nên nhiều năm liền Chi bộ đã tổ chức thi hành án đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành và địa phương giao. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII), của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội Chi bộ; chú trọng công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên theo qui định của Điều lệ Đảng. Nhờ đó, nhiều năm liền (2015, 2016, 2017, 2019) Chi bộ Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh  được Huyện ủy Vĩnh Thạnh công nhận Chi bộ  trong sạch, vững mạnh.

       Đại hội đã thông qua và thảo luận các Báo cáo chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

       Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu đồng chí Trần Công Danh, Phó Chi cục trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ Chi cục THADS huyện Vĩnh Thạnh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.
                                                                                                                            Nguyễn Thị Kim Tuyết

Các tin đã đưa ngày: