Sign In

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN CHI ỦY CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2020

18/12/2020

         
              Thực hiện Công văn số 71-CV/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy Thủ Dầu Một về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Ngày 11/12/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một tiến hành tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Chi ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một năm 2020.
               
           Hội nghị đã vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Thanh Long – Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị còn có  các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Thủ Dầu Một và 13 đảng viên thuộc Chi bộ.
 
   (Đ/c Lê Thanh Long - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và các đồng chí đại diện
  lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy Thủ Dầu Một tham dự Hội nghị)

            Đồng chí Bùi Thị Trúc Linh – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một phát biểu khai mạc hội nghị. Thay mặt, tập thể Chi ủy Chi bộ đồng chí Vương Minh Chung – Phó Bí thư Chi bộ thông qua nội dung Báo cáo Kiểm điểm Chi ủy Chi bộ về công tác lãnh đạo năm 2020, đồng thời các thành viên Ban Chi ủy lần lượt thông qua Bản kiểm điểm cá nhân.
 
(Đ/c Bùi Thị Trúc Linh - BÍ thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Thủ Dầu Một
phát biểu khai mạc hội nghị)
 
             Nhìn chung, trong năm 2020 nhờ sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của tập thể lãnh đạo Chi ủy nên Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra.
             Tại Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp của từng đảng viên trong Chi bộ về ưu điểm, hạn chế đối với vai trò lãnh, chỉ đạo của Chi ủy cũng như cá nhân từng đ/c trong Ban Chi ủy, đồng thời cùng tham gia ý kiến về phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới trên tinh thần dân chủ, khách quan. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các Ban đảng liên quan đến nội dung báo cáo, ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Long dự chỉ đạo hội nghị.
             Tập thể Chi ủy và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chi ủy đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Chi ủy trong năm 2021./.
 
Người viết bài
Cao Thị Hồng Khánh – Thư ký

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: