Sign In

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC (31/07/2015)

Ngày 30-7, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Bình Phước tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các tổ chức tín dụng; ký kết cho vay giữa các tổ chức ngân hàng với các doanh nghiệp trên địa bàn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng tới dự và chứng kiến lễ ký kết.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (27/07/2015)

Nhằm phát huy những mặt tích cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị trên địa bàn tỉnh, ngày 02 tháng 7 năm  2015, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-CTHA về việc kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Hớn Quản và thị xã Phước Long. Thời điểm lấy số liệu kiểm tra từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 30/6/2015. 

Kỷ niệm ngày truyền thống thi hành án dân sự 19/7 (16/07/2015)

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự chấp thuận của cấp ủy Chi bộ, chiều ngày 15/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước tổ chức “ Kỷ niệm ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19-7”.
 

Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2010 - 2015 (01/07/2015)

Để đánh giá kết quả và tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước trong 05 năm qua, đồng thời để biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến, ngày 09/6/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2010-2015).
Các tin đã đưa ngày: