Sign In

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC (30/10/2015)

        Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan kiểm sát, những ngày cuối tháng 10 năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp (cấp huyện và cấp tỉnh) trên địa bàn tỉnh Bình Phước đồng loạt kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự của Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự. 

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (08/10/2015)

Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-TATHDS ngày 14/8/2015 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quy chế số 14 ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh, ngày 08/10/2015, Cục Thi THADS phối hợp cùng Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự tại địa phương.
 

Chỉ đạo xử lý án trọng điểm, phức tạp kéo dài (03/09/2015)

Theo kết quả rà soát, hiện nay toàn tỉnh Bình Phước có 85 việc thi hành án dân sự trọng điểm, với số tiền còn phải thi hành: 96.043.532.000 đồng, tập trung chủ yếu ở các huyện, thị xã như: Đồng Xoài 64 việc, số tiền 83.106.331.000đ; Chơn Thành 8 việc, số tiền 7.340.019.000đ; Bù Đăng 5 việc, số tiền 2.343.082.000đ; Phước Long 5 việc, số tiền 5.486.282.000đ; Bù Đốp 3 việc, số tiền 767.819.000đ.

Đôn đốc công tác Thi hành án dân sự những tháng cuối năm (03/09/2015)

Qua công tác lãnh đạo, kiểm tra đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và kết quả tổng hợp báo cáo, cho thấy công tác thi hành án dân sự 10 tháng đầu năm tại địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế, tỉ lệ thi hành án toàn tỉnh đạt thấp so với chỉ tiêu được giao, nhất là về giá trị (chỉ đạt 46,97%). Trong đó một số chi cục kết quả thi hành về giá trị đạt rất thấp như: Đồng phú 17,64%; Lộc Ninh 32%; Phước Long 33,55%; Bù Đốp 35,54%. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, một phần do lãnh đạo một số Chi cục Thi hành án dân sự chưa sâu sát, quyết liệt đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ; Chấp hành viên chưa tích cực trong việc xác minh, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án; có tình trạng không tiến hành xác minh thực tế, mà chỉ đến làm việc với Ủy ban nhân dân xã, phường để lập biên bản, nên không đánh giá được đầy đủ điều kiện kinh tế, gia đình người phải thi hành án.
 

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC (31/07/2015)

Ngày 30-7, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Bình Phước tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các tổ chức tín dụng; ký kết cho vay giữa các tổ chức ngân hàng với các doanh nghiệp trên địa bàn. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng tới dự và chứng kiến lễ ký kết.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (27/07/2015)

Nhằm phát huy những mặt tích cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị trên địa bàn tỉnh, ngày 02 tháng 7 năm  2015, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-CTHA về việc kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Hớn Quản và thị xã Phước Long. Thời điểm lấy số liệu kiểm tra từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 30/6/2015. 

Kỷ niệm ngày truyền thống thi hành án dân sự 19/7 (16/07/2015)

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự chấp thuận của cấp ủy Chi bộ, chiều ngày 15/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước tổ chức “ Kỷ niệm ngày truyền thống Thi hành án dân sự 19-7”.
 

Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2010 - 2015 (01/07/2015)

Để đánh giá kết quả và tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước trong 05 năm qua, đồng thời để biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu, các gương điển hình tiên tiến, ngày 09/6/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2010-2015).
Các tin đã đưa ngày: