Sign In

Đôn đốc công tác Thi hành án dân sự những tháng cuối năm

03/09/2015

Qua công tác lãnh đạo, kiểm tra đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và kết quả tổng hợp báo cáo, cho thấy công tác thi hành án dân sự 10 tháng đầu năm tại địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế, tỉ lệ thi hành án toàn tỉnh đạt thấp so với chỉ tiêu được giao, nhất là về giá trị (chỉ đạt 46,97%). Trong đó một số chi cục kết quả thi hành về giá trị đạt rất thấp như: Đồng phú 17,64%; Lộc Ninh 32%; Phước Long 33,55%; Bù Đốp 35,54%. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, một phần do lãnh đạo một số Chi cục Thi hành án dân sự chưa sâu sát, quyết liệt đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ; Chấp hành viên chưa tích cực trong việc xác minh, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án; có tình trạng không tiến hành xác minh thực tế, mà chỉ đến làm việc với Ủy ban nhân dân xã, phường để lập biên bản, nên không đánh giá được đầy đủ điều kiện kinh tế, gia đình người phải thi hành án.
 
Do thời gian công tác còn lại của năm 2015 không còn nhiều, trong khi nhiệm vụ phải hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án được Tổng cục Thi hành án dân sự giao còn rất khó khăn, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:
- Đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự, tập trung xử lý các hồ sơ có điều kiện thi hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Cục đã giao cho Chi cục, nhất là các chỉ tiêu thi hành xong về việc và về tiền.
- Tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ tang vật theo quy định, đối với tang vật trả lại cho đương sự thì phải thông báo ngay cho đương sự đến nhận, tang vật thuộc diện tịch thu sung công thì làm thủ tục xử lý, trường hợp tang vật có vướng mắc về thủ tục, đề nghị Chi cục phối hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để hoàn chỉnh hồ sơ, giải quyết.
- Tiến hành rà soát các hồ sơ thi hành án thuộc diện thu cho ngân sách Nhà nước, xác định những trường hợp đã đủ điều kiện xét miễn, giảm, kịp thời củng cố hồ sơ, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị Tòa án xét miễn, giảm theo quy định.
- Chấn chỉnh tình trạng Chấp hành viên, công chức trong việc xác minh điều kiện thi hành án đối với người phải thi hành án, kết quả xác minh phải đánh giá được điều kiện hoàn cảnh kinh tế, gia đình người phải thi hành án. Qua đó có căn cứ xử lý tài sản để thi hành án, đồng thời kết hợp vận động thuyết phục gia đình người phải thi hành án tự nguyện thi hành.
- Chấp hành viên cần tích cực, quyết liệt hơn trong việc xác minh, kê biên xử lý tài sản của người phải thi hành án. Khi đã ký hợp đồng thẩm định giá, phải đôn đốc đơn vị thẩm định giá sớm có kết quả, để xử lý. Những trường hợp đã hết thời hạn thông báo bán đấu giá, không có người mua, cần nhanh chóng tiến hành các thủ tục để giảm giá, tiếp tục bán đấu giá tài sản.
- Hiện nay Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, đề nghị các Chi cục căn cứ các văn bản triển khai, hướng dẫn của cấp trên để áp dụng. Lưu ý đối với các hồ sơ thi hành án đang hoãn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, nay căn cứ quy định Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung để ban hành quyết định xác định việc chưa có điều kiện thi hành án. Đồng thời phải tổng hợp danh sách thông tin về họ tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành để gửi cho Ủy ban nhân dân xã, phường nơi xác minh điều kiện thi hành án để niêm yết và gửi cho Cục Thi hành án dân sự để đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục.
- Qua công tác tổng hợp báo cáo của các Chi cục về kết quả thi hành án dân sự 10 tháng đầu năm 2015, cho thấy các Chi cục chưa chú trọng việc xây dựng báo cáo, nhiều báo cáo còn mang tính hình thức, có sai sót về số liệu, nội dung, phần nhận định đánh giá chưa sát với thực tế, có phần lạc đề. Đề nghị các Chi cục cần rút kinh nghiệm trong việc xây dựng báo cáo cuối năm (kết sổ vào ngày 30/9/2015), báo cáo cần bám sát đề cương, đánh giá sát thực tế, nêu lên được những khó khăn, vướng mắc cụ thể. Ngoài ra trong quá trình công tác có gặp khó khăn, vướng mắc với các cơ quan chuyên môn ở địa phương như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Tài nguyên môi trường …, đề nghị Chi cục báo cáo cụ thể từng vụ việc, để Cục có ý kiến chỉ đạo giải quyết.
 
 

Các tin đã đưa ngày: