Sign In

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước

01/06/2021

            
        Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-BTP ngày 21/5/2021 về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo. Theo đó, ông Phạm Anh Ngọc, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước được điều động và bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước kể từ ngày 01/6/2021.
         Ông Phạm Anh Ngọc sinh năm 1971. Từ tháng 5/1994 đến tháng 4/2006, ông là Chuyên viên Phòng Tư pháp thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Từ tháng 5/2006 chuyển ngành đến công tác tại cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Bình Long, đến tháng 8/2006 được bổ nhiệm Chấp hành viên và tháng 10/2006 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Thi hành án dân sự thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Tháng 12/2009, ông được bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Tháng 4/2012, ông được bổ nhiệm lại chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Tháng 10/2014, ông được bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên Trung cấp. Từ tháng 01/2017 đến ngày 31/5/2021, ông được điều động và bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Từ 01/6/2021, ông giữ chức Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước./.

Các tin đã đưa ngày: