Sign In

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

27/11/2015

CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Để đánh giá kết quả hoạt động công tác Bình đẳng giới (BĐG) và Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) năm 2015, ngày 27/11/2015, cơ quan THADS tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác VSTBPN và BĐG.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Trưởng Ban VSTBPN; đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Phó cục trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự; các đồng chí lãnh đạo 11 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị trong tỉnh; các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Cục và tập thể cán bộ, công chức nữ cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước.
Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang – Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước; các đồng chí đại diện Ban VSTBPN của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh như: Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra, Sở nội vụ, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân…
 
Hội nghị diễn ra long trọng, nghiêm túc, thấm đượm không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, công chức nữ.
Hội nghị đã điểm lại kết quả công tác VSTBPN và BĐG  của đơn vị:
Thực hiện Công văn số 1395/BTP-THA ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban VSTBPN cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương và sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, ngày 28 tháng 5 năm 2010, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-TCCB về việc thành lập Ban VSTBPN cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước. Ban VSTBPN cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước gồm 07 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và 05 ủy viên. Ban VSTBPN có nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới; bảo vệ  quyền lợi của cán bộ, công chức nữ thi hành án dân sự. Để tăng cường hoạt động của Ban VSTBPN, Ban đã thành lập các tổ hoạt động VSTBPN. Cả tỉnh có 11 tổ, mỗi đơn vị Thi hành án dân sự là một tổ hoạt động VSTBPN.
Từ khi được thành lập đến nay, Ban VSTBPN đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, luôn tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức nữ tại Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự.
 
 
Năm 2015, Ban đã nỗ lực tổ chức một số hoạt động như:
- Xây dựng Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2015;
- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của phụ nữ như: Ngày Quốc tế phụ nữ (08-3), ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10);
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Pháp luật về dân số và kế hoạch hóa gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức; 
- Cử cán bộ, công chức tham dự các buổi tập huấn tại địa phương về Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ;
- Tổ chức đưa cán bộ, công chức nữ trong đơn vị đi khám bệnh định kỳ;
- Tích cực giao lưu với tổ chức phụ nữ của các cơ quan, ban, ngành tại địa phương và các đơn vị Thi hành án dân sự cùng ngành ngoài tỉnh.
Năm 2015, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và tổ chức các hoạt động để thực hiện các mục tiêu về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ. Cụ thể:
- Tích cực tuyên truyền, phổ biến, tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới của đội ngũ công chức, viên chức trong các đơn vị thi hành án dân sự; 
- Luôn thực hiện kịp thời và đúng pháp luật các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức nữ như: ốm đau, thai sản…Đối với một số cán bộ, công chức nữ có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đơn vị đã có chính sách hỗ trợ;
- Luân chuyển, điều động công tác một số cán bộ, công chức nữ tạo điều kiện để các cán bộ, công chức nữ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành tốt công việc gia đình;
- Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nữ, từng bước quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức nữ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức nữ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học … để đủ điều kiện bổ nhiệm Thư ký, Thẩm tra viên, Chấp hành viên, các chức danh lãnh đạo, tham gia cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị, xã hội khác. Hiện nay, tại địa phương tỉnh Bình Phước, có 51 cán bộ, công chức nữ chiếm 41% trong tổng số 124 biên chế của toàn tỉnh. Trong số đó, đã có nữ cán bộ, công chức tham gia cấp ủy Đảng, giữ các cương vị lãnh đạo như Chi cục trưởng (02 đồng chí), Phó Chi Cục trưởng (02 đồng chí), Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục (01 đồng chí) và nhiều nữ có vai trò quan trọng trong các tổ chức chính trị, xã hội khác (tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên). Theo quy hoạch, trong thời gian tới, số lượng nữ cán bộ, công chức ở những vị trí này sẽ tăng lên;
- Trong nhiệm vụ thi hành án nói chung của ngành, đơn vị đã đặc biệt quan tâm đến việc thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Tại địa phương tỉnh Bình Phước, án buôn bán trẻ em, phụ nữ ít xảy ra, có một số án hiếp dâm trẻ em. Năm 2015, các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã thụ lý 24 việc (theo đơn) loại án hiếp dâm và cấp dưỡng nuôi con, với tổng số tiền phải thi hành là 829.400.000đ (Tám trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng). Tính đến ngày 30/10/2015, đã thi hành xong: 18 việc, còn thi hành dở dang: 06 việc; số tiền đã thu: 699.400.000đ (Sáu trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).
 
 

Nhìn chung, trong năm 2015, công tác BĐG và VSTBPN của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước luôn được chú trọng, hoàn thành tốt các hoạt động do Ban VSTBPN ngành Tư pháp, ngành Thi hành án dân sự quy định. Các mục tiêu về bình đẳng giới đã phần nào đạt được; quyền lợi chính đáng của các cán bộ, công chức nữ cơ quan Thi hành án dân sự từng bước được bảo vệ cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần.
Lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước luôn quan tâm đến các hoạt động: Nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; tạo điều kiện để công chức nữ tham gia vào hoạt động chuyên môn và các phong trào chung của cơ quan; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và quản lý cho công chức nữ, từng bước quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức nữ vào các chức danh lãnh đạo; quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ, công chức nữ tích cực phấn đấu xin gia nhập tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam, tham gia cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị khác; thực hiện kịp thời và đúng pháp luật các chế độ, chính sách đối với công chức nữ như ốm đau, thai sản, nuôi con nhỏ…
Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác VSTBPN và BĐG của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Ban VSTBPN chưa thực hiện chế độ hội họp đúng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đã ban hành; số lượng cán bộ, công chức nữ là Thẩm tra viên, Chấp hành viên, giữ chức vụ lãnh đạo, tham gia cấp ủy Đảng còn ít. Cả tỉnh có 46 Chấp hành viên, trong đó có 06 nữ, chiếm 13%. Tổng số lãnh đạo trong cả tỉnh là 37 đồng chí, trong đó có 5 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 13,5%. Tham gia cấp ủy Đảng, chỉ có duy nhất 01 đồng chí nữ.
Bên cạnh đó, năm 2015, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước chưa được Bộ Tư pháp cấp kinh phí cho hoạt động BĐG và VSTBPN nên còn nhiều khó khăn và hạn chế khi tổ chức các hoạt động.
 
 

Hội nghị cũng thảo luận, xây dựng phương hướng hoạt động năm 2016, tập trung vào một số nội dung chính sau:
1.Tiếp tục nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ đối với toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan thi hành án dân sự;
2.Tạo điều kiện để công chức nữ tham gia vào hoạt động chuyên môn và các phong trào chung của cơ quan;
3.Xây dựng đội ngũ công chức nữ của ngành có phẩm chất và năng lực; tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí và tăng cường sự tham gia của công chức nữ trong bộ máy lãnh đạo của cơ quan và tổ chức Đảng;
4.Chăm sóc sức khỏe của công chức nữ;
5.Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban VSTBPN;
6.Phát động phong trào thi đua trong giới nữ cán bộ, công chức nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (08-3) và ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10);
7.Tăng cường quan hệ, giao lưu với các tổ chức phụ nữ của các cơ quan ban, ngành tại địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước.
Hội nghị Tổng kết công tác VSTBPN và BĐG của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự phát biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Cục THADS, của cấp ủy Chi bộ; sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước cũng như các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, để trong thời gian tới, công tác VSTBPN và BĐG của cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đạt kết quả cao hơn./.
                                                                    
Vũ Thị Phượng

Các tin đã đưa ngày: