Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC VÀO NGẠCH THƯ KÝ THI HÀNH ÁN

30/10/2015

Để bổ sung đội ngũ Thư ký thi hành án của các đơn vị Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh còn thiếu, sau khi rà soát đội ngũ công chức, xem xét trình độ, năng lực cũng như quá trình phấn đấu của công chức, căn cứ tiêu chuẩn nghiệp vụ Thư ký thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã bổ nhiệm thêm 05 công chức vào ngạch Thư ký thi hành án.
        Ngày 30 tháng 10 năm 2015, các đồng chí: Nguyễn Tấn Ngọc, Hoàng Đình Hùng công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Nguyễn Vũ Thiên Hương công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long, Nguyễn Thị Yến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chơn Thành và Đào Thị Oanh Mến công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng đã vinh dự được lãnh đạo Cục trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký thi hành án.
 

        Sau khi nhận Quyết định, lãnh đạo Cục đã giao nhiệm vụ mới cho các đồng chí. Cả 05 đồng chí xin hứa tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
         Hy vọng với sự góp sức của đội ngũ Thư ký thi hành án, các đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước sẽ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trong năm công tác mới./.
                                                                   Vũ Thị Phượng

Các tin đã đưa ngày: