Sign In

Cục THADS tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo Quý III năm 2017

10/07/2017

Cục THADS tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo Quý III năm 2017
Thực hiện Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.
Được sự nhất trí của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, sáng ngày 07/7/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước, tổ chức buổi Họp báo Quý III năm 2017. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Nôi chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đại diện các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí thường trú tại Bình Phước.
 Về phía các cơ quan THADS tỉnh có Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã. Chủ trì buổi họp báo, đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước, được đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh ủy quyền phát ngôn tại Buổi họp báo.
Tại buổi họp báo, đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Cục trưởng đã thông tin đến các Sở, Ngành, các cơ quan báo chí tại địa phương về 03 nội dung chính:
1. Tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh quý III năm 2017 (số liệu từ ngày 01/10/2016 – 30/6/2017), cụ thể như sau:
         
 
Về việc, tổng số thụ lý là 13.147 việc. Trong đó: số cũ chuyển sang là 5.315 việc, số thụ lý mới là 7.832 việc. Đã ủy thác 325 việc nên số việc còn phải thi hành là: 12.822 việc. Trong đó, số có điều kiện thi hành là: 9.915 việc, số chưa có điều kiện thi hành là: 2.907 việc. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 5.757 việc, đạt tỷ lệ 58%.
- Về tiền, tổng số thụ lý là 1.295 tỷ 388 triệu 970 ngàn đồng. Trong đó, số cũ chuyển sang là 852 tỷ 817 triệu 351  ngàn đồng, số thụ lý mới là 442 tỷ 571 triệu 619 ngàn đồng. Đã ủy thác 39 tỷ 487 triệu 143 ngàn đồng nên tổng số tiền còn phải thi hành là: 1.255 tỷ 901 triệu 827 ngàn đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là: 851 tỷ 026 triệu 175 ngàn đồng; số chưa có điều kiện thi hành là: 404 tỷ 875 triệu 652 ngàn đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 156 tỷ 551 triệu 204 ngàn đồng, đạt tỷ lệ  18.4%.
- Về công tác thi hành án hành chính: Tổng số việc phải đôn đốc là  07 việc, trong đó, số việc năm trước chuyển sang là 03 việc, số việc thụ lý mới là 04 việc; kết quả: đã có 07 văn bản đôn đốc; số việc đã thi hành xong là 07 việc.
- Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải giải quyết loại này là 9.038 việc, tương ứng với số tiền là 60 tỷ 759 triệu 894 ngàn đồng. Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 5.166 việc, thu được số tiền là 14 tỷ 763 triệu 395 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 57.2% về việc và 50.3% về tiền.
-Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải giải quyết loại này là 244 việc, tương ứng với số tiền là 623 tỷ 124 triệu 909 ngàn đồng. Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 25 việc thu được số tiền là 53 tỷ 321 triệu 537 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 10.25% về việc và 8.56% về tiền.
2. Thực hiện các thủ tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự
Từ ngày 01/6/2017 Cục THADS tỉnh Bình Phước đã triển khai đến tất cả các Chi cục THADS huyện, thị xã thực hiện việc hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS. Trong đó bao gồm các nội dung:
- Các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa
          + Quyết định thi hành án theo yêu cầu;
+ Xác nhận kết quả thi hành án;
          + Yêu cầu thay đổi chấp hành viên;
          + Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế THA;
          + Đề nghị miễn, giảm phí THA.
- Các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến
+ Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự;
+ Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự;
+ Hỗ trợ trực tuyến thủ tục khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
          - Niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Cục, Chi cục THADS được ban hành kèm theo Quyết định số 767/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
3. Trả lời các câu hỏi của phóng viên báo, đài
Tại buổi họp báo, Phóng viên Báo, Đài tham dự và đưa tin đã đề nghị trả lời 5 câu hỏi liên quan đến tình hình thực hiện các quy định của Luật thi hành án dân sự, giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài mà các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Phước đang thụ lý, giải quyết. Các câu hỏi của Phóng viên đã được ông Trần Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước, chủ trì buổi họp báo và Thủ trưởng một số cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh trả lời trực tiếp và thỏa đáng, không có câu hỏi nào phải để lại trả lời bằng văn bản.
Trên cơ sở đó, đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao công tác chuẩn bị họp báo của Cục THADS tỉnh Bình Phước, kịp thời thông tin đầy đủ cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính thống về công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh; đồng thời đặt câu hỏi tập trung vào một số vụ việc cụ thể. Các ý kiến của các cơ quan Báo chí đã được người phát ngôn của Cục THADS tỉnh phúc đáp đầy đủ.
Kết luận Buổi họp báo, Đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Cục trưởng, nhấn mạnh trong thời gian tới để công tác thi hành án dân sự, hành chính tại địa phương ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của các bên đương sự và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, mong muốn các cơ quan báo chí tại địa phương tiếp tục quan tâm, theo dõi, phối hợp, kịp thời thông tin về kết quả công tác THADS tại địa phương, đưa tin về những cá nhân công chức trong ngành có thành tích xuất sắc trong công tác THADS, những trường hợp đương sự chấp hành tốt các nghĩa vụ thi hành án để tuyên truyền trong nhân dân về ý thức chấp hành pháp luật nói chung và trong lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng.
                                                                                                                              Nguyễn Văn Hưng
                                                                                                        Văn phòng Cục THADS tỉnh Bình Phước
 

Các tin đã đưa ngày: