Sign In

Thực hiện chương trình công tác hàng năm, ngày 12/01/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh (Chi cục) tổ chức hội nghị Công chức, Người lao động (Hội nghị) năm 2024.

16/01/2024

Thực hiện chương trình công tác hàng năm, ngày 12/01/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh (Chi cục) tổ chức hội nghị Công chức, Người lao động (Hội nghị) năm 2024.
Thực hiện chương trình công tác hàng năm, ngày 12/01/2024 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Linh (Chi cục) tổ chức hội nghị Công chức, Người lao động (Hội nghị) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Chi cục, Chi ủy, Công đoàn cùng toàn thể công chức, người lao động đang công tác tại Chi cục.
Hội nghị được Chi cục tổ chức hàng năm nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Chi cục và phát huy tính dân chủ trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Tại hội nghị, toàn thể công chức, người lao động đã được nghe đồng chí Huỳnh Tấn Tài- Phó Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khan do bị tác động, ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, khối lượng công việc ngày càng lớn, trong khi biên chế còn ít, đội ngũ Chấp hành viên còn thiếu nhưng với sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo của Chi cục cùng sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể công chức, người lao động nên đã đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2023 của ngành cấp trên giao.

                                                                                   
Tiếp theo, Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Hoàng Thị Thùy Dung- Chủ tịch công đoàn cơ sở trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đại diện ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban. Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi cục đã trả lời những thắc mắc, kiến nghị của công chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, Hội nghị đã thống nhất thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục.
                                                                                       
Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Hòa- Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng đánh giá cao những thành tích mà tập thể công chức, người lao động của Chi cục đạt được trong năm 2023. Đồng chí Chi cục trưởng cũng nhấn mạnh, trong năm 2024, tập thể Chi cục cần tập trung triển khai công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, lập nhiều thành tích hơn nữa để góp phần vào thành tích chung của Cục THADS cấp tỉnh./.
                                                                                                                                                          Linh Nam.
 

Các tin đã đưa ngày: