Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP.

24/08/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ  VÀ  TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN SƠ CẤP.
Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-BTP ngày 20/06/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022.
Văm cứ Quyết số 1527/QĐ-BTP ngày 08/08/2023  của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về việc bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp.
Thừa ủy quyền ủa Tổng Cục Trưởng Thi hành án, chiều ngày 24/08/2023 , Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho 8 đồng chí là thư ký thi hành án của các Chi cục thi hành án dân sự gồm :
1. Đồng chí Phạm Thanh Phương- Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết.
2. Đồng chí Hoàng Thị Hiền- Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã La Gi.
3.Đồng chí Phạm Minh Khương- Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã La Gi.
4.Đồng chí  Vũ Thị Nguyệt – Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh.
5.Đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga- Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh.
6.Đồng chí Trương Quang Huy – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh.
7.Đồng chí Trần Thế Phương- Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam.
8. Đồng chí Trần Văn Hùng – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân.
                                                                                   
Phát biểu sau lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho các Chấp hành viên , ông Huỳnh Văn Hùng – Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã có lời chúc mừng đồng thời đề nghị các Chấp hành viên sau khi nhận quyết định bổ nhiệm cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình trong một tâm thế mới, góp phần cùng tập thể cơ quan đơn vị để phục vụ công tác thi hành án dân sự trong toàn ngành ngày càng được tốt hơn.
                                                                   
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Trưởng, ông Phạm Thanh Phương – Chấp hành viên sơ cấp thuộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết đã đại diện tập thể Chấp hành viên vừa được bổ nhiệm hứa sẽ cố gắng hết sức mình trong nhiệm vụ mới , vai trò mới…quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và những gì mà cấp trên đã tin tưởng và giao phó.
                                                                                         
 
 
ĐỨC TÍN

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: