Sign In

DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2023-2026 .

27/07/2023

DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ GIAI ĐOẠN 2023-2026 .
Thực hiện Chương trình hành động số 87-CTr /BCSĐ ngày 28/06/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư Pháp về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến của Tổng cục Thi hành án dân sự với các cơ quan Thi hành án án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để quán triệt , triển khai Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026.
                                                                                                             
Chiều ngày 26/07/2023, tại điểm cầu truyền hình Trung ương đặt hội trường đa năng nhà  N6 đường Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội. Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cho 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở 63 điểm cầu tại địa phương.
Tại điểm cầu Trung ương: Chủ trì hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi – Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp - Ủy viên ban cán sự đảng, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Thi hành án. Tại điểm cầu địa phương: Chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng; các Phó Cục trưởng; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.
                                                                                        
Tại hội nghị trực tuyến đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự quán triệt những nội dung, chương trình hành động về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Thi hành án dân sự giai đoạn năm 2023-2026 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và dự thảo Kế hoạch của Tổng cục THADS trong việc triển khai chương trình hành động và đề nghị các cơ quan Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.
 
 
  • ĐỨC TÍN 

Các tin đã đưa ngày: