Sign In

Hỗ trợ trực tuyến nâng cao chất lượng trong công tác thi hành án dân sự

31/05/2017

Hỗ trợ trực tuyến nâng cao chất lượng trong công tác thi hành án dân sự
Thời gian gần đây, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Điển hình trong những tháng đầu năm 2017, các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh đã thi hành xong: 4.601 việc, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2016; về tiền là 98,606 tỷ đồng, tăng 4,92% so cùng kỳ năm 2016. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hơn chất lượng thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh phải phân công công chức chuyên trách bộ phận một cửa đồng thời là công chức tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. Địa điểm làm việc cho bộ phận một cửa phải được bố trí ở vị trí thuận tiện, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc; bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị. Bên cạnh đó, tai cơ quan thi hành án dân sự sẽ niêm yết công khai, đầy đủ hồ sơ, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí (nếu có) đối với từng thủ tục hành chính thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến. Công khai danh sách, số điện thoại cơ quan, địa chỉ email của công chức đầu mối thực hiện hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa tại đơn vị. Đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.
Với việc thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự sẽ giúp nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự. Qua đó tạo thuận lợi, giải quyết tốt hơn công việc của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự. 


Theo Báo Bình Thuận

Các tin đã đưa ngày: