Sign In

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP 20/8/2018

24/08/2018

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP 20/8/2018
Nguyễn Văn Tiến – Chuyên viên chính Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BTP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên trung cấp cho đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Chuyên viên chính Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.
Hôm nay, 20/8/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí nêu trên./.

                                                                             

Các tin đã đưa ngày: