Sign In

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 71 NĂM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

20/07/2017

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 71 NĂM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Ông Vũ Đức Hải, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận: Tăng cường phối hợp liên ngành nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Mặc dù công tác THADS còn gặp nhiều khó khăn, lượng án thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ nhưng với sự nỗ lực của toàn thể công chức, lãnh đạo và được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương, kết quả công tác THADS 9 tháng của Bình Thuận đạt được một số kết quả. 
Trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh đã thi hành xong 7.792 việc (đạt tỷ lệ 62,06%/tổng số việc có điều kiện thi hành; tăng 5,97% so với cùng kỳ năm 2016); đã thi hành xong 166.551.538.000 đồng (đạt tỷ lệ 18,39%/tổng số tiền có điều kiện thi hành; giảm 4,51% so với cùng kỳ năm 2016). Năm 2017, Tổng cục THADS giao chỉ tiêu cho ngành THADS tỉnh Bình Thuận: về việc đạt 71%, về tiền đạt 32%. So với chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao, hiện nay Cục THADS tỉnh Bình Thuận còn thiếu 8,94% về việc
và 13,61% về tiền, Thời gian qua lãnh đạo Cục THADS luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, công chức. Thực hiện thường xuyên, quyết liệt có hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là của Cục đối với Chi cục. Hàng năm, Cục THADS có kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác THADS của các Chi cục, đồng thời cử kế toán nghiệp vụ phối hợp kiểm tra công tác thu, chi thi hành án nhằm chấn chỉnh kịp thời khi có sai sót.
Trong thời gian tới lãnh đạo Cục THADS xác định cần phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác THADS tại một số đơn vị; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, địa phương, nhất là công tác phối hợp trong công tác THADS để giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài. Đặc biệt, cần phải tăng cường chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành án, tăng cường phối hợp liên ngành nâng cao hiệu quả công tác THADS, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

Tác giả ảnh: Ngọc Phúc
Theo Nguồn báo pháp luật Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: