Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

07/04/2023

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
Chiều ngày 06/4/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Cao - Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân.
Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ sở  có 11/05 nữ (chiếm tỷ lệ 45.45%); Số đoàn viên là đảng viên là 05; Về trình độ chuyên môn phần lớn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hầu hết công chức, NLĐ trong cơ quan là Đại học Luật, có 01 thạc sĩ luật, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp hiện nay và đạt chuẩn theo vị trí việc làm. Cũng theo đánh giá của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân đã hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo của Ngành. Công đoàn đã triển khai hiệu quả Quy chế dân  chủ cơ sở, góp phần xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá 5 năm liền. Đặc biệt, đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công chức, người lao động.
Với những thành tích đạt được, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân trở thành một trong những đơn vị hạt nhân trong hoạt động thi đua, được Liên đoàn lao động huyện tặng Giấy khen, Bằng khen có thành tích xuất sắc năm 2022 và hàng năm được Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen có thành tích thi đua chuyên đề. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí gồm: Cao Ngọc Hoài, Bùi Thị Họa My và Nguyễn Thu Hà; Bầu 01 đồng chí chính thức, 01 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn viên chức huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành khoá mới, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đồng chí Cao Ngọc Hoài – Phó Chi cục trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Tân.
Thành Yên
Chi cục THADS huyện Hàm Tân

Các tin đã đưa ngày: