Sign In

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

16/01/2020

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020
Sáng ngày 15 tháng 01 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự và Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư, đại diện Cấp ủy; đồng chí Vũ Đức Hải – Cục trưởng; đồng chí Lữ Văn Quí – Chủ tịch Công đoàn và toàn thể công chức, người lao động cơ quan.
Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan và công đoàn, báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020, báo cáo công khai tài chính, lấy ý kiến góp ý các quy chế, ký kết thi đua. Qua đánh giá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều cơ bản hoàn thành; Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, người lao động ổn định; Cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ’’.
 Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022, gồm 03 đồng chí: Nguyễn Thị Dân, Lê Văn Xinh, Phạm Thanh Phương.
                                                       
Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2020: (1) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác năm 2020 của cơ quan và Công đoàn cơ sở Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận; (2) Thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện của cơ quan và công đoàn; (3)Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên; (4) Tổ chức và tham gia các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc do Công đoàn cấp trên và cơ quan phát động; (5) Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của cơ quan và công đoàn. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; (6) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác tài chính; quan tâm chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Nữ công; (7) Tranh thủ sự chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ và phối hợp với Lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; (8) Phấn đấu năm 2020, cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 Nhân dịp này, công bố Quyết định khen thưởng và trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành công đoàn cho 02 đoàn viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.
 
                                                        
                                                                                                                                                            Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án dân sự
 

Các tin đã đưa ngày: