Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN : TỔ CHỨC KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN .

08/03/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN : TỔ CHỨC KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH THUẬN .
Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư Pháp , Tổng cục Thi hành án dân sự, khu vực thi đua khối và các cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ, UBND tỉnh và Khối thi đua 9 phát động  nhằm hoàn thành tốt kế hoạch công tác trọng tâm năm 2023.
Sáng ngày 07/03/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa các Chi cục trưởng thi hành án dân sự trực thuộc cục gồm : thành phố Phan Thiết , thị xã La Gi, Hàm Tân , Đức Linh , Tánh Linh, Hàm Thuận Nam , Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong,  huyện đảo Phú Quý và Trưởng các phòng thuộc Cục THADS tỉnh  với chủ đề :  Kỷ cương, trách nhiệm , đoàn kết, sáng tạo,nỗ lực phấn đấuthi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Ngoài 14 nhiệm vụ , chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số  96/2019/QH 14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân , Tòa án nhân dân và Thi hành án dân sự, các lãnh đạo Chi cục và Trưởng các phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận còn ký giao ước thi đua các phong trào khác như :
-Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Hội đồng khen thưởng Trung ương , Thủ tướng chính phủ , Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát động.
-Tổ chức thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025.
-Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ cán bộ Tư pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh ”.
- Phong trào thi đua “ đẩy mạnh việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị Quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ , công chức, viên chức , người lao động ngành Tư pháp ”.
-Phong trào thi đua  “ quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của quê hương Bình Thuận ’’theo kế hoạch số 2016/KH-UBND ngày 04/07/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
- Phong trào thi đua “ ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ”giai đoạn 2023-2025.
- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS phát động.
- Tăng cường hoạt động nhân đạo , từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo , ủng hộ đồng bào bị thiên tai, chăm lo giúp đỡ công chức , người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự  trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Lễ ký giao ước thi đua năm 2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận diễn ra trong không khí sôi nổi , đoàn kết , quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ  mà Tổng cục thi hành án dân sự đã tin tưởng và giao phó .
 
 
- NHẬT TÂM -

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: