Sign In

Bộ trưởng Lê Thành Long thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Cà Mau

27/04/2023

Bộ trưởng Lê Thành Long thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Cà Mau
Trong chuyến công tác tại Cà Mau, chiều 26/4, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng đoàn công tác Bộ Tư pháp đã đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Cà Mau.
Tại buổi làm việc với Sở Tư pháp, ông Võ Thanh Tòng - Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau cho biết, Sở đã kịp thời tham mưu ban hành các Chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đến nay, Sở đã xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật: HĐND tỉnh ban hành 05/15 (đạt 33,33%); UBND tỉnh đã ban hành 08/30 (đạt 26,66%); Sở thẩm định 16 văn bản và góp ý 139 văn bản.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=2214

Tác giả ảnh: Trọng nghĩa
Theo Công thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: