Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016

11/01/2016

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016
Ngày 05/01/2016 Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2016
          Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các quận, huyện trực thuộc, đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, các Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng các đơn vị thuộc Cục, ngoài ra còn có đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Bảo hiểm xã hội thành phố đến dự hội nghị.
          Năm 2015, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án dân sự giao các cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Cần Thơ đã xây dựng và bám sát kế hoạch công tác trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; theo đó công tác xác minh, phân loại án chính xác với 11.040 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 72,23%) và 4.244 việc chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 27,77%); về tiền có 1.509 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 51,6%) và 1.414 tỷ đồng chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 48,4%). Trong số có điều kiện giải quyết đã giải quyết xong 9.792 việc, đạt tỷ lệ 89% (tăng 9% so với năm 2014) và 1.100 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 73% (tăng 36,38% so với năm 2014); kết quả thu cho ngân sách nhà nước đạt 93% về việc và 80,74% về tiền (tăng 12% về việc và 19,87% về tiền so với cùng kỳ năm 2014); về kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt 30,1% về việc và 34,2% về tiền (tăng 24,5% về việc và 27,6% về tiền so với cùng kỳ năm 2014). Công tác tiếp công dân luôn được các đơn vị chú trọng. Trong năm giải quyết 142/144 đơn khiếu nại (98,6%) và 12/14 đơn tố cáo (85,7%). Tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác quy hoạch cán bộ luôn được chú trọng, thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với đội ngũ công chức được quan tâm. Chế độ chính sách đối với công chức, người lao động trong ngành đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.
          Hưởng ứng các phong trào thi đua, qua tổng kết công tác này trong năm đã có 3 Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện đạt hạng xuất sắc, 4 Chi cục đạt hạng khá; 11 tập thể và 144 cá nhân được bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến; 24 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố tặng giấy khen cho 36 cá nhân; trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến 01 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 03 cá nhân; Chiến sỹ thi đua ngành 2 cá nhân; Tập thể lao động xuất sắc 05 tập thể và Cờ thi đua ngành Tư pháp cho 01 tập thể. Để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của cá nhân cho Ngành Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thành phố đề nghị và đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 09 cá nhân (trong đó ngoài ngành 04 cá nhân và trong ngành Thi hành án dân sự 05 cá nhân). Ngoài ra trong năm Cục Thi hành án dân sự thành phố đã đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  tặng thưởng bằng khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự
                                  
       
             
             
    
     
            Hội nghị đã nghe ý kiến thảo luận của các cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện và các ban ngành hữu quan đánh giá các kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua nhất là trong công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
  
   
        
         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đánh giá cao kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015, trong đó: lãnh đạo Cục đã thực hiện có hiệu quả trong việc đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành; về việc và tiền tuy chưa đạt theo chỉ tiêu Quốc hội giao nhưng so với cùng kỳ tăng, thu  cho ngân sách nhà nước và thu cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng đạt tỷ lệ cao; đã kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự, trong năm không có trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật phải xử lý; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng các đơn vị có quan tâm giải quyết dứt điểm; có sự phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự cần quan tâm triển khai thực hiện các chỉ tiêu do Quốc hội, Bộ Tư pháp giao (trong đó cần quan tâm đến chỉ tiêu về việc và tiền phải đạt và vượt theo mức Bộ giao); tăng cường giám sát, kiểm tra việc phân loại án, đảm bảo chính xác, ưu tiên giải quyết các vụ việc còn tồn đọng (nhất là các vụ việc thu cho ngân sách nhà nước, tổ chức tín dụng, ngân hàng, xâm hại sức khỏe, tính mạng của người dân); giám sát tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên; quán triệt cho Chấp hành viên nắm vững các quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong tác nghiệp, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện kéo dài; tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cho Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án dân sự. Ngoài ra, Cục Thi hành án dân sự cần rà soát để tranh thủ sự lãnh đạo của địa phương và Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp trong xây dựng cơ bản và cơ sở vật chất đối với những đơn vị hiện nay chưa có trụ sở làm việc và kho vật chứng./.

Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Bình
Theo Đỗ Quang Trí- CVP Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: