Sign In

Thông tư 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự

05/10/2020

Ngày 14/8/2020 Bộ Tài chính có Thông tư số 78/2020/TT-BTC  Hướng dẫn Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố đăng tãi toàn văn Thông tư nói trên để các đơn vị biết và thực hiện
Các tin đã đưa ngày: