Sign In

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

19/01/2017

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Đoàn công tác của Bộ đến thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ
         Ngày 03/01/2017, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trương ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố về tình hình công tác thi hành án dân sự. Tham gia tiếp Đoàn có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện trực thuộc.
 
 
       Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự đã đạt được năm 2016 và quý 1 năm 2017, cụ thể:
        Kết quả thi hành án dân sự năm 2016:
       Về việc tổng số thụ lý là 14.572 việc, trong đó gồm 11.892 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 81,61%) và 2.680 việc chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 18,39%); về tiền tổng số thụ lý là 2.635,2 tỷ đồng, trong đó gồm 2.033,1 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 77,15%) và 602,1 tỷ đồng chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 22,85%). Trong số có điều kiện giải quyết đã thi hành xong 8.716 việc, đạt tỷ lệ 73,29% (so với chỉ tiêu giao vượt 2,29%) và 640,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31,51% (so với chỉ tiêu giao vượt 1,51%); kết quả thu cho ngân sách nhà nước đạt 83,7% về việc và 56,1% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành; về kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng đạt 20% về việc và 30% về tiền.
       Kết quả thi hành án dân sự quý 1 năm 2017:
      Về việc: Tổng số thụ lý là 8.773 việc, trong đó gồm 6.257 việc có điều kiện (chiếm tỷ lệ 71,3%), giảm 357 việc (5,4%) so với cùng kỳ năm 2016 và 2.516 việc chưa có điều kiện (chiếm tỷ lệ 28,7%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.771 việc, đạt tỷ lệ 28,3%, tăng 8 việc (0,45%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số việc phải giải quyết chuyển kỳ sau là 7.002 việc, tăng 802 việc (12,9%) so với cùng kỳ năm 2016.
Về tiền: Tổng số thụ lý là 2.423,5 tỷ đồng, trong đó gồm 1.951 tỷ đồng có điều kiện (chiếm tỷ lệ 81%), giảm 57,4 tỷ đồng (2,9%) so với cùng kỳ năm 2016 và 457,4 tỷ đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 19%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 229,75 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 11,8%, tăng 83,93 tỷ đồng (57,6%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền phải giải quyết chuyển kỳ sau là 2.178,6 tỷ đồng, tăng 154,2 tỷ đồng (7,6%) so với cùng kỳ năm 2016.
        Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Cục trưởng đã nêu lên một số mặt tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong thời gian tới đồng thời đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2017.
Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí Chi cục trưởng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua như: Án phát sinh nhiều, tài sản bán đấu giá, giảm giá nhiều lần nhưng không có người mua, kho tang vật quá tãi, một số vụ việc phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài, …
        Các thành viên trong Đoàn đánh giá cao về kết quả công tác thi hành án dân sự của  Cục Thi hành án dân sự thành phố năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017; theo đó năm 2016 đơn vị có sự chuyển biến tích cực, cán bộ, công chức đơn vị đã có nhiều cố gắng khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua để thực hiện tốt nhiệm vụ; công tác tổ chức cán bộ từng bước kiện toàn; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện tốt; công tác phối hợp với các ban ngành hữu quan trong công tác thi hành án dân sự thực hiện hiệu quả,…
       Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự biểu dương những kết quả đạt được của Cục Thi hành án dân sự thành phố trong năm 2016, đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao, được nâng hạng theo kết quả phân loại, xếp hạng của Tổng Cục, kết quả công tác quý 1 năm 2017 đạt khá tốt, đã được lãnh đạo địa phương quan tâm trong việc cấp đất xây dựng trụ sở. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số hạn chế như: việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm; đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp còn nhiều, …đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu, tập trung vào án ngân hàng, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác chính trị tư tưởng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.
 
 
       Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Lê Thành Long thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Cục đã đạt được trong năm qua và những tháng đầu năm 2017, cụ thể: Năm 2016 đã hoàn thành 4 chỉ tiêu cứng do Bộ giao; đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngày càng trưởng thành và năng nỗ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; có sự tiến bộ trong công tác nên kết quả công tác năm 2016 đã được nâng hạng theo phân loại, xếp hạng của Tổng Cục, tuy nhiên công tác thi hành án dân sự của đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ các vụ cưỡng chế còn cao,đơn thư khiếu nại, vượt cấp vẫn còn, một số Chấp hành viên còn hạn chế về năng lực,…Để công tác thi hành án dân sự thời gian tới đạt kết quả tốt, đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo Cục và các Chi cục phải thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; tập trung cao vào việc chỉ đạo, điều hành hướng về cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, quan tâm đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ kế thừa; tập trung cho công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.
       Thay mặt cho lãnh đạo đơn vị đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố phát biểu ý kiến tiếp thu, hứa sẽ khắc phục những hạn chế trong thời gian qua đồng thời tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp giao trong thời gian tới./.

Tác giả ảnh: Nguyễn Thanh Bình
Theo Đỗ Quang Trí - CVP Cục THADS TP.CT

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: