Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự

20/07/2022

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự
          Ngày 18 tháng 7 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2022), đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể công chức, người lao động của Ngành Thi hành án dân sự nói chung và của Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.
          Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương, lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục.


          Đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Hữu Hùng đã ôn lại lịch sử Ngành Thi hành án dân sự qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, theo đó các cơ quan Thi hành án dân sự  thuộc thành phố Cần Thơ đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển và lớn mạnh không ngừng; đội ngũ công chức thi hành án dân sự tiếp tục được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động của các cơ quan Thi hành án dân sự được tăng cường; kết quả thi hành án về việc và về tiền nhìn chung đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tăng dần qua từng giai đoạn; số việc còn phải thi hành chuyển kỳ sau giảm đáng kể; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã được kiểm soát và đi vào hoạt động nề nếp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước.
   
          

           Phát biểu cảm tưởng tại buổi họp mặt đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Anh – Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo - đại diện cho lớp công chức trẻ đã nêu lên cảm xúc đối với Ngày truyền thống Ngành đồng thời hứa sẽ quyết tâm ra sức thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
   


          Tại buổi họp mặt này, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã công bố các danh hiệu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã lập thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 76 năm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự .
 
   


          Phát biểu tại buổi họp mặt đồng chí Cục trưởng Nguyễn Viết Xuân quán triệt ý nghĩa của Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự, qua quá trình hình thành, trưởng thành và phát triển các cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố đã đạt được những thành quả quan trọng, góp phần bảo đảm trật tự kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục khắc phục các tồn tại hạn chế, phát huy thành tích đã đạt được thời gian qua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao./.

Tác giả ảnh: Lư Hồng Sang
Theo CVP Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: