Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức lớp tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành và phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

17/09/2019

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức lớp tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành và phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
 Thực hiện Kế hoạch số 2883/KH-TCTHADS ngày 30/8/2019 của Tổng cục thi hành án dân sự, từ ngày 12/9/2019 đến ngày 20/9/2019 Tổng cục thi hành án dân sự tổ chức lớp tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành và phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự cho 63 Cục thi hành án dân sự địa phương. Theo kế hoạch, việc tập huấn được tổ chức tại 03 địa điểm (Hà Nội, Quảng Nam và Long An).
 
Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, Tổng cục đã có văn bản chỉ đạo triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành và phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. Để đảm bảo cho các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện có hiệu quả 2 phần mềm trên, Tổng cục phối hợp với Cục công nghệ thông tin Bộ Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn cho đối tượng là Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, công chức phụ trách công nghệ thông tin và Văn thư các Cục thi hành án dân sự 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
 
Tại lớp tập huấn các học viên đã được các giảng viên của Tổng cục thi hành án dân sự và Cục công nghệ thông tin phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành liên quan đến việc triển khai thực hiện quản lý văn bản và điều hành trên phần mềm và phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, đồng thời các giảng viên đã tập trung hướng dẫn các học viên về cách sử dụng các tính năng quản trị chủ yếu của 2 phần mềm…
 
 
Theo chương trình, sau 2 lớp tập huấn tại Hà Nội, Quảng Nam, từ ngày 19 đến ngày 20/9/2019 Tổng cục tiếp tục tổ chức lớp tập huấn cuối cùng tại Long An cho 20 Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ.
 nguồn “Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp: thads.moj.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: