Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc

30/11/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc
         Trong năm 2019, công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được ngành Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS phát động, Cục THADS đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn Ngành, tham gia ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc, Khối cơ quan Nội chính. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể và đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong công chức, người lao động toàn tỉnh. Nhiều đơn vị, cá nhân đã đăng ký danh hiệu, hình thức khen thưởng cao để làm tiêu chí phấn đấu. Các phong trào thi đua được Cục và các Chi cục trực thuộc quan tâm thực hiện, có kế hoạch, biện pháp tổ chức tốt, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương như: phong trào thi đua “Toàn hệ thống THADS thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019”; Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống THADS (19/07/1946 - 19/07/2019); Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019), 69 năm giải phóng Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2019) và nhiều đợt thi đua theo chuyên đề, qua đó đã góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành trong năm 2019, là động lực để công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
         Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng, trong năm 2019 toàn Ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là kết quả công tác thi hành án tăng cao cả việc và tiền so với năm 2018, cụ thể như sau:
         - Về việcđến hết tháng 9/2019, số cũ chuyển sang là 493 việc, thụ lý mới 2.478 việc, tăng 341 việc (16%) so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số thụ lý là 2.971 việc, tăng 300 việc (11%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 2.442 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 83%), tăng 245 việc (11%) so với cùng kỳ và 483 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 17%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 2.394 việc, đạt tỷ lệ 98.03% (so với chỉ tiêu được Quốc hội giao, vượt 23.03%).
         - Về tiền, đến hết tháng 9/2019, số cũ chuyển sang là 36 tỷ 971 triệu 123 nghìn đồng; thụ lý mới 56 tỷ 108 triệu 880 nghìn đồng, tăng 19 tỷ 143 triệu 191 nghìn đồng (52%) so với năm 2018. Như vậy tổng số tiền thụ lý là 93 tỷ 080 triệu 003 nghìn đồng, tăng 22 tỷ 349 triệu 647 nghìn đồng (32%) so với năm 2018. Kết quả xác minh, phân loại: 46 tỷ 790 triệu 317 nghìn đồng có điều kiện giải qu/yết (chiếm tỷ lệ 54%), tăng 14 tỷ 412 triệu 758 nghìn đồng (45%) so với /cùng kỳ và 40 tỷ 457 triệu 090 nghìn đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 55%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 40 tỷ 519 triệu 758 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 86.60% (so với chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 51.60%).
         Kết thúc năm công tác 2019, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành đạt và vượt cả 2 chỉ tiêu về việc, tiền; cụ thể: về việc đạt 98.03% (vượt 23.03% so với chỉ tiêu được giao là thi hành xong đạt 75% số việc có điều kiện thi hành), về tiền đạt 86.60% (vượt 51.60% so với chỉ tiêu được giao là thi hành xong đạt 35% số tiền có điều kiện thi hành); kết quả thi hành án về việc, tiền đều được Tổng cục THADS xếp hạng số 01 đứng đầu toàn quốc.
         Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan THADS trong việc đẩy nhanh tiến độ, về đích trước thời hạn, hoàn thành đạt và vượt xa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cũng như hiệu quả đem lại từ việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua.
 
          Với những kết quả đã được, trong năm 2019 toàn ngành đã có: 07 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”01 tập thể và 01 cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tặng Giấy khen, 01 tập thể và 01 cá nhân được Cục trưởng Cục THADS tặng Giấy khen trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống THADS; 05 tập thể và 10 cá nhân được Cục trưởng Cục THADS tặng Giấy khen trong phong trào thi đua cao điểm Đợt cao điểm; đặc biệt tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2020 diễn ra ngày 29/11/2019 tập thể Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận đối với những cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng, đồng thời là động lực để ngành THADS tỉnh Cao Bằng tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm tiếp theo.
 
Đinh Ba Duy - Văn phòng Cục THADS

 

Các tin đã đưa ngày: