Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021

18/02/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày đầu xuân Tân Sửu  năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 88/UBND-KT ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.
Sáng ngày 18/02/2021, Lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã tổ chức “Tết trồng cây”, trồng thêm cây xanh tại khuôn viên cơ quan. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa mỗi dịp xuân về của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng, không chỉ góp phần cải tạo môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp, chống lại tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, mà còn góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước.
 
Việc tổ chức “Tết trồng cây” tại Cục Thi hành án dân sự diễn ra thiết thực hiệu quả, đảm bảo không phô trương hình thức theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 
 
 
                                                   Như Trang - Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: