Sign In

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021

18/04/2021

Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021
         Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021; chiều ngày 16 tháng 4 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, Kế toán thuộc Cục và Chi cục trưởng, Chấp hành viên của Chi cục THADS các huyện, thành phố.
 
 
         Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Vị - Phó Cục trưởng Cục THADS đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm 2021. Qua báo cáo cho thấy, kết quả thi hành xong về việc có sự giảm nhẹ so với cùng kỳ, song kết quả về tiền có sự tăng mạnh so với cùng kỳ và đã đạt, vượt chỉ tiêu được giao, cụ thể: về việc đạt tỷ lệ 76.33% (giảm 1.84%) so với cùng kỳ, còn thiếu 7.17% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; về tiền đạt tỷ lệ 59.12% (vượt 17.52% so với chỉ tiêu được giao); theo số liệu báo cáo thống kê của toàn toàn quốc, Cục THADS tỉnh Cao Bằng là đơn vị đứng đầu hoàn thành chỉ tiêu thi hành xong về tiền. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn Ngành THADS tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; các mặt công tác được duy trì thực hiện tốt và có những chuyển biến tích cực, cụ thể: (i) Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng hiệu quả; (ii) Công tác theo dõi thi hành án hành chính được triển khai thực hiện tốt; (iii) Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được được thực hiện nghiêm túc; (iv) công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục được quan tâm; (v) tổ chức bộ máy các cơ quan THADS tiếp tục được củng cố, kiện toàn; (vi) kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động không ngừng được tăng cường; (vii) cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm.
         Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm 2021 và tham luận của Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ & tổ chức thi hành án và mội số Chi cục THADS, Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận; đại diện Lãnh đạo các Chi cục THADS phát biểu, báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tại đơn vị và đưa ra những ý kiến, đề xuất đối với Lãnh đạo Cục THADS.
 
 

         Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của các đơn vị, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS phát biểu Kết luận Hội nghị và đưa ra những ý kiến chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố nhằm nâng cao hơn nữa kết quả THADS, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
         Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS, thay mặt cho Lãnh đạo Cục THADS đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hồng Trường, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Quảng Hòa giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quảng Hòa, đồng thời có ý kiến phát biểu, giao nhiệm vụ với đồng chí sau khi đảm nhận nhiệm vụ mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Hồng Trường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Cục THADS đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ quyết tâm nỗ lực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết cùng đơn vị hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

         Cùng ngày diễn ra Hội nghị sở kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng năm 2021, Cục THADS tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quảng Hòa đối với đồng chí Đỗ Hồng Trường - Chấp hành viên Trung cấp.
 
 
 Hải Yến - Văn phòng CTHADS.

Các tin đã đưa ngày: