Sign In

Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân phối hợp kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thành phố Cao Bằng

30/04/2021

Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân phối hợp kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thành phố Cao Bằng
          Căn cứ Quy chế phối hợp liên ngành số 1202/QCPH/CTHADS-KSND ngày 19/12/2018 giữa Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh trong công tác THADS; Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục THADS tỉnh Cao Bằng và Chương trình công tác kiểm sát THADS, hành chính năm 2021 của VKSND tỉnh; Quyết định số 350/QĐ-CTHADS ngày 22/4/2021 của Cục THADS về phối hợp kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS thành phố Cao Bằng, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 28/4/2021, Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh đã phối hợp thực hiện kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS thành phố Cao Bằng.
Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nông Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục THADS làm Trưởng đoàn; đồng chí Nông Văn Cường - Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, VKSND làm Phó Trưởng đoàn; tham dự Đoàn kiểm tra còn có đồng chí Hoàng Quang Chuẩn, Phó Trưởng ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các đồng chí Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án; Lãnh đạo phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại tố cáo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục THADS, Lãnh đạo phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; Kiểm sát viên thuộc VKSND.

          Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe đồng chí Lý Văn Vĩnh, Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác THADS 6 tháng đầu năm, trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong công tác của đơn vị. Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; Việc thực hiện quy định của pháp luật về thi hành án (gồm việc ra quyết định THA, xác minh phân loại án, việc bảo quản vật chứng, xử lý vật chứng); Việc thực hiện quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án và một số nhiệm vụ khác; trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách của đơn vị, đồng thời, tiến hành trao đổi, thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị đơn vị khắc phục.
          Phát biểu kết luận đợt kiểm tra, đồng chí Nông Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục THADS, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi cục THADS thành phố Cao Bằng đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị ngay sau khi có Kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra cần chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu xót còn tồn tại; yêu cầu thủ trưởng đơn vị cần kiên quyết, sâu sát và quyết liệt hơn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiên nghiêm túc các Thông báo kết luận của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Cục trưởng Cục THADS tại Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm, đặc biệt là công văn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Cục THADS; hưởng ứng triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm, thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống THADS; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động trong đơn vị; tiếp tục phát huy, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự.

          Thay mặt đơn vị, đồng chí Lý Văn Vĩnh, Chi cục trưởng đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đánh giá và chỉ đạo của đồng chí Phó Cục trưởng Nông Tiến Dũng, đồng thời xác định, trong thời gian tới tập thể đơn vị sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2021.
          Thông qua đợt kiểm tra liên ngành trong công tác THADS đã tăng cường thêm công tác phối hợp giữa đơn vị Cục THADS và VKSND, đặc biệt là sự tham gia, giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021 của mỗi Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
                             Hải Yến - VP Cục THADS.

Các tin đã đưa ngày: