Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng họp trực tuyến quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo Công văn số 693-CV/BCSĐ 11/1/2024 của Bộ Tư pháp và đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 05 tháng đầu năm 2024

07/03/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng họp trực tuyến quán triệt, triển khai các nhiệm vụ theo Công văn số 693-CV/BCSĐ 11/1/2024 của Bộ Tư pháp và đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 05 tháng đầu năm 2024
          Sáng ngày 07/3/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức họp trực tuyến giữa Cục THADS với Chi cục THADS các huyện thành phố để quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và đánh giá kết quả THADS trong 05 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Đoàn Thị Hạ -Cục trưởng Cục THADS. Thành phần tại điểm cầu Cục THADS có lãnh dạo Cục THADS, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký, chuyên viên, kế toán. Tại điểm cầu Chi cục THADS các huyện, thành phố có Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký.
 

        Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, tại cuộc họp, đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã quán triệt, triển khai Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/1/2024 của Bộ Tư pháp, đồng thời hướng dẫn và đặt ra một số yêu cầu đặt ra đối với công tác tự kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS. Công tác tự kiểm tra là công tác rất quan trọng đã được Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp quán triệt tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/1/2024 và được Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn tại Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/11/2024 về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; trên cơ sở đó, ngày 02/02/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-CTHADS về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự và thẩm tra hồ sơ thi hành án năm 2024. Đồng chí Nông Tiến Dũng cũng đánh giá, nhận xét về quá trình triển khai công tác tự kiểm tra tại Cục và các Chi cục trực thuộc, đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác tự kiểm tra tại các đơn vị.
          Về kết quả công tác THADS 05 tháng đầu năm 2024, các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng đạt được như sau: Về việc thi hành xong 1023 việc, đạt tỷ lệ 63,94% (giảm 0.85% so với cùng ký năm 2023, thiếu 19,71% so với chỉ tiêu Tổng cục giao); về tiền: Số tiền thi hành xong là 57 tỷ 587 triệu 868 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 49,12% (tăng 16,61% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 2,27% so với chỉ tiêu Tổng cục giao); các mặt công tác khác cũng được quan tâm thực hiện theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như số lượng việc và tiền tiếp tục tăng cao nhưng môt số đơn vị có kết quả đạt được còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Điều này đặt ra các yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là các vụ việc có liên quan đến án tín dụng ngân hàng, án tồn đọng trên một năm và án trọng điểm; các đơn vị cần tập trung giải quyết các vụ việc có liên quan để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
        Để nắm rõ hơn tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại các đơn vị, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS đã chủ trì thảo luận, yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp giải quyết đối với các vụ việc có liên quan đến án tín dụng ngân hàng, án tồn đọng trên một năm và án trọng điểm tại đơn vị mình. Tại cuộc họp các thành viên tham dự đã thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc thi hành án. Đồng chí Đoàn Thị Hạ - chủ trì cuộc họp đã giải đáp, hướng dẫn và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như: Phân loại án tín dụng, tồn đọng, trọng điểm; niêm yết hồ sơ Chấp hành viên; công tác phòng chống tham nhũng; công tác quản lý văn bản, hồ sơ thi hành án, công tác kiểm tra và tự kiểm tra…
 

       Kết luận cuộc họp, đồng chí Cục trưởng Đoàn Thị Hạ chỉ đạo các đơn vị cần chấn chỉnh, tập trung hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nắm bắt tiến độ, làm đúng thủ tục theo quy trình để hạn chế tối đa sai sót, thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan, ban ngành có liên quan để nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào kết quả chung của toàn Ngành./.
 
Nông Thúy Quỳnh - Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: