Sign In

Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính và triển khai nhiệm vụ công tác THADS, HC năm 2023

14/12/2022

Tỉnh ủy Cao Bằng  tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính và triển khai nhiệm vụ công tác THADS, HC năm 2023
         Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 01/07/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thi hành án dân sự (THADS), hành chính (Chỉ thị số 16-CT/TU), chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU và triển khai nhiệm vụ công tác THADS năm 2023.
 
Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đến dự và chỉ đạo Hội nghị

         Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Thanh Tùng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện Lãnh đạo Vụ TĐKT Bộ Tư pháp, Vụ Nghiệp vụ 3 Tổng cục THADS; đại diện lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh, các ngân hàng thương mại; lãnh đạo và toàn thể công chức các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng
 
Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

         Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, Báo cáo đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi hành chính năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; theo dõi phóng sự về một số kết quả nổi bật trong công tác THADS qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU và phát biểu tham luận của một số Ngành, địa phương.
 
Các Đại biểu dự Hội nghị

         Theo nội dung báo cáo cho thấy: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU. Nhờ đó, công tác THADS đã có những bước chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng: Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác THADS được nâng lên; tổ chức, bộ máy cơ quan THADS từng bước được kiện toàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác THADS được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kết quả phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện giải quyết ngày càng bảo đảm chính xác; kết quả thi hành án xong về việc, về tiền luôn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; kết quả thi hành án năm sau cao hơn năm trước, kết quả cả giai đoạn có sự chuyển biến tích cực rõ rệt. Từ năm 2017 đến nay, kết quả THADS của tỉnh Cao Bằng luôn nằm trong danh sách các địa phương có kết quả cao nhất toàn quốc[1]. Riêng năm 2022, các cơ quan THADS đã thi hành xong 3.168 việc, đạt tỉ lệ 94.65% (vượt 11.15% so với chỉ tiêu được giao), tương ứng với số tiền 70 tỷ 282 triệu 534 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 72.80% (vượt 30.7% so với chỉ tiêu được giao), các vụ việc thi hành án có tính chất phức tạp, tồn đọng lâu năm đã được tập trung giải quyết triệt để[2].Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đối với công tác THADS. Uy tín, hình ảnh của cơ quan THADS trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội tiếp tục được khẳng định và đánh giá tốt hơn.
         Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND đối với công tác THADS, hành chính trên địa bàn, đồng thời ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả tích cực của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Cao Bằng. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS trong công tác, lãnh đạo, quản lý công tác THADS của tỉnh Cao Bằng; đề nghị các cơ quan, ban ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, hiệu quả.
         Kết luận Hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự cảm ơn những ý kiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đối với công tác THADS của tỉnh Cao Bằng; ghi nhận và biểu dương các cơ quan THADS tỉnh nhà đã chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác THADS trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác THADS, hành chính và cải cách tư pháp; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động THADS, hành chính; kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế trong thời gian qua; đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về THADS, hành chính; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các cấp; tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp THADS trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong THADS, hành chính; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ một phần kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS; tăng cường giám sát công tác THADS, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác THADS; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về THADS, hành chính.

 
Đ/c Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho sự nghiệp và phát triển của Ngành Tư pháp Việt Nam

         Tại Hội nghị, 5 tập thể, 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU; 18 cá nhân vinh dự được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” có thành tích đóng góp cho sự nghiệp và phát triển của Ngành Tư pháp Việt Nam.
 
Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

       
Ảnh toàn cảnh hội nghị
     
Hải Yến - Vp Cục THADS
 

[1] Năm 2017, đứng thứ 9 về việc, đứng thứ 7 về tiền; Năm 2018, đứng thứ 2 về việc, đứng thứ 5 về tiền; Đặc biệt, năm 2019, 2020 đã vươn lên trở thành địa phương đứng đầu toàn quốc về việc và tiền; Năm 2021, đứng thứ nhất về việc, đứng thứ 3 về tiền; Năm 2022 đứng thứ nhất về việc, đứng thứ 3 về tiền trên tổng số 63 tỉnh thành của cả nước.
 
[2] Vụ Thắng - Mùi của Chi cục THADS Thành phố Cao Bằng, tồn đọng 20 năm; vụ Khiết Tráng của Chi cục THADS huyện Trùng Khánh, tồn đọng 10 năm.

Các tin đã đưa ngày: