Sign In

Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

11/01/2017

Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
Ngày 10/01/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Thành phần triệu tập tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và công chức của các đơn vị được phân công thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. 
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đánh giá toàn diện về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trong thời gian qua. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và được duy trì thường xuyên, dần đi vào nề nếp tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức đến liên hệ, giải quyết công việc. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự của một số Chi cục Thi hành án Thi hành án dân sự trong tỉnh còn có những hạn chế, tồn tại. Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu báo cáo viên phải truyền tải đầy đủ những quy định của pháp luật, những kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để Chi cục trưởng và công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Chi cục nắm chắc các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện đúng, đầy đủ và áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, chủ động, tích cực trao đổi, phát biểu ý kiến để hội nghị tập huấn đạt hiệu quả cao.


 
Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đã diễn ra 01 buổi. Báo cáo viên đã đánh giá những ưu điểm cũng như chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và truyền tải 3 chuyên đề về công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại và công tác giải quyết tố cáo đến công chức tham dự, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm của các vụ việc thực tiễn và kỹ năng trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.Hội nghị tập huấn được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã truyền tải được những nội dung kiến thức nghiệp vụ, góp phần phục vụ cho công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk./.

Các tin đã đưa ngày: