Sign In

Thông báo về việc bán tài sản số 281/TB-CCTHADS ngày 18/6/2024 của Chi Cục THADS quận Thanh Khê (18/06/2024)

Chi Cục THADS quận Thanh Khê Thông báo về việc bán tài sản: 01 Điện thoại di động hiệu Iphone

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Cục trưởng CụcTHADS thành phố Đà Nẵng (08/06/2024)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Cục trưởng CụcTHADS thành phố Đà Nẵng

Thông báo về việc bán tài sản số 261/TB-CCTHADS ngày 07/6/2024 của Chi Cục THADS quận Thanh Khê (07/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng thông báo bán tài sản: 01(một) điện thoại di động Xiaomi màu xanh, số imei: 869047033014540, gắn sim: 0355053913 

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Chi cục THADS quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (06/06/2024)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Chi cục THADS quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Thông báo Kết luận của của Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng tại buổi tiếp công dân Trần Đình Vượng ngày 30/5/2024 (05/06/2024)

Thông báo Kết luận của của Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng tại buổi tiếp công dân Trần Đình Vượng ngày 30/5/2024

Thông báo về việc bán tài sản số 505/TB-CCTHADS ngày 29/5/2024 của Chi Cục THADS quận Cẩm Lệ (30/05/2024)

Chi Cục THADS quận Cẩm Lệ Thông báo về việc bán tài sản: 01 Xe máy Honda Dream Exces, 01 ĐTDĐ hiệu Oppo, 01 ĐTDĐ hiệu Iphone

Thông báo về việc bán tài sản số 204/TB-CCTHADS ngày 21/5/2024 của Chi Cục THADS quận Thanh Khê (21/05/2024)

Chi Cục THADS quận Thanh Khê Thông báo về việc bán tài sản: 01 Điện thoại di động hiệu Sam Sung Galaxy A51

Thông báo về việc bán tài sản số 1404/TB-CTHADS ngày 20/5/2024 của Cục THADS thành phố Đà Nẵng (20/05/2024)

Cục THADS thành phố Đà Nẵng Thông báo về việc bán tài sản: 01 Điện thoại di động hiệu SamSung Galaxy A70.

Thông báo v/v tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng (15/05/2024)

Thông báo v/v tạm hoãn lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 986/QĐ-CTHADS ngày 11/4/2024 về việc công bố công khai tình hình phân bổ dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (13/05/2024)

Quyết định số 986/QĐ-CTHADS ngày 11/4/2024 về việc công bố công khai tình hình phân bổ dự toán điều chỉnh, bổ sung ngân sách năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng
Các tin đã đưa ngày: