Sign In

Thông báo kết quả bán đấu giá tài sản số 1133/TB-CTHADS ngày 25/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (25/06/2024)

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu Thông báo kết quả bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 145, tờ bản đồ số 219,  diện tích đất: 77 m2 , địa chỉ thửa đất: Khu TĐC cho các hộ dân làm nghề cá tại khu vực mõm Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 701947

Thông báo kết quả bán đấu giá tài sản số 1119/TB-CTHADS ngày 24/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (25/06/2024)

 Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu Thông báo kết quả bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 238, tờ bản đồ số 21, diện tích đất: 147,8m2, địa chỉ thửa đất: Đường Trần Nguyên Đán, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 827356

Thông báo về viêc bán đấu giá tài sản số 637/TB-CCTHADS ngày 24/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà (25/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 13, diện tích: 554,60m2 tại địa chỉ: K67/H31/6 Trương Định, Tổ 20B, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đấtsố 3403050754 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15/10/2001, điều chỉnh biến động chuyển nhượng cho ông Đinh Ngọc Thống ngày 06/5/2019

Thông báo về viêc bán đấu giá tài sản số 637/TB-CCTHADS ngày 24/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà (25/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 13, diện tích: 554,60m2 tại địa chỉ: K67/H31/6 Trương Định, Tổ 20B, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đấtsố 3403050754 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15/10/2001, điều chỉnh biến động chuyển nhượng cho ông Đinh Ngọc Thống ngày 06/5/2019

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá tài sản số 1096/TB-CTHADS ngày 20/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (24/06/2024)

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá tài sản số 1096/TB-CTHADS ngày 20/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá tài sản số 1097/TB-CTHADS ngày 20/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (24/06/2024)

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá tài sản số 1097/TB-CTHADS ngày 20/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá tài sản số 310/TB-CTHADS ngày 21/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (21/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 391, tờ bản đồ số 09, địa chỉ: K338/57 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số 3401100353 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 27/6/2000

Thông báo v/v tổ chức bán đấu giá tài sản số 310/TB-CTHADS ngày 21/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (21/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 391, tờ bản đồ số 09, địa chỉ: K338/57 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số 3401100353 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 27/6/2000

Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản số 1676/TB-CTHADS ngày 19/6/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (21/06/2024)

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
1. Xe máy SH biển số đăng ký 43D1-937.11; nhãn hiệu HONDA; số loại SH125; số máy JF95E0078123; số khung RLHJF9505MY011244; màu sơn trắng đen. Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 43 002733 do Công an quận Thanh Khê cấp ngày 19/4/2021.
2. Điện thoại Iphone XS màu đen, ốp trong viền vàng xanh, dung lượng 64G, số máy MT8J2LL/A, số seri C39XKUDYKPFP, số Imel 356171094196945

Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản số 1708/TB-CTHADS ngày 21/6/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (21/06/2024)

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản: Xe moto biển số đăng ký: 75 E1-208.23
Các tin đã đưa ngày: