Sign In

Thông báo địa chỉ mail hỗ trợ yêu cầu thi hành án dân sự trực tuyến

23/09/2016

   Từ ngày 01/8/2016 các tổ chức, cá nhân gửi đơn yêu cầu thi hành án theo địa chỉ mail sau sẽ được cán bộ của cơ quan Thi hành án dân sự hỗ trợ trực tuyến theo thẩm quyền.
1. Cục THADS Đà Nẵng
  htyctha.dng@moj.gov.vn
2. Chi cục THADS Quận Hải Châu
htycthahaichau.dng@moj.gov.vn
3. Chi cục THADS Quận Thanh Khê
htycthathanhkhe.dng@moj.gov.vn
4. Chi cục THADS Quận Sơn Trà
htycthasontra.dng@moj.gov.vn
5. Chi cục THADS Quận Liên chiểu
htycthalienchieu.dng@moj.gov.vn
6. Chi cục THADS Quận Cẩm Lệ
htycthacamle.dng@moj.gov.vn
7. Chi cục THADS Quận Ngũ Hành Sơn
htycthanguhanhson.dng@moj.gov.vn
8. Chi cục THADS Huyện Hòa Vang
htycthahoavang.dng@moj.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: