Sign In

Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản số 1280/TB-CTHADS ngày 10/5/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng

14/05/2024

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản:
​ + 01 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số: 262, Tờ bản đồ số: 18, diện tích 15.158,7m2 có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số cc 829976 do Sở tài nguyên và môi trường TP Đà Nang cấp ngày 02/02/2016 cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Thảo.
+ Toàn bộ máy móc thiết bị và các tài sản gắn liền với đất khác hình thành từ dự án Nhà máy chế biến thủy sản khô tại Thửa đất số: 262, Tờ bản đồ số: 18, tại địa chỉ: thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Tp Đà Nang đứng tên Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Thảo.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: