Sign In

Thông báo v/v lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 484/TB-CTHADS ngày 20/6/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn

20/06/2024

Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn  thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá như sau: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền vói đất tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 35, địa chỉ: số 31 Chế Lan Viên, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng có Giây Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 325791 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cấp ngày 09/01/2015 đứng tên bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: