Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN THANH KHÊ - TP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM THU, NỘP, TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN TRỰC TUYẾN

06/09/2023

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN THANH KHÊ - TP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM THU, NỘP, TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN TRỰC TUYẾN

Chi cục Thi hành án dân sự Quận Thanh Khê triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 21/8/2023 đến hết tháng 10/2023. 

 
      Chi cục Thi hành án dân sự Quận Thanh Khê là một trong 35 Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Gia Lai được lựa chọn triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định 802/QĐ-TCTHADS ngày 14/8/2023 của Tổng Cục Thi hành án dân sự.

        Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự Quận Thanh Khê thực hiện thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí tòa án

      
         Được biết, đây là lần thứ hai Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao và Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp triển khai thí điểm thu, nộp án phí, lệ phí tòa án trực tuyến. Trước đó, đã triển khai thí điểm lần đầu tại 05 đơn vị quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội. Triển khai thí điểm lần thứ hai sẽ phát huy những kết quả đã đạt và tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện trước đây nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và giảm tải công việc đối với cán bộ, công chức trong hệ thống tư pháp; đồng thời trên cơ sở những kết quả triển khai thí điểm lần này, hai cơ quan sẽ đánh giá tổng kết và hoàn thiện phần mềm, cung cấp các điều kiện tốt nhất trước khi triển khai trên phạm vi toàn quốc.

       Theo thiết kế, phần mềm cung cấp dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia có 03 nhóm tính năng chính: 

(1) Nhóm tính năng dành cho công dân, bao gồm các thông tin tra cứu tạm ứng án phí, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

(2) Nhóm tính năng dành cho Tòa án nhân dân: Cung cấp thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, mã tra cứu nộp tiền tạm ứng án phí của Tòa án để tống đạt cho người dân, doanh nghiệp thực hiện được việc nộp tiền tạm ứng án phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

(3) Nhóm tính năng dành cho các cơ quan thi hành án dân sự: Kết nối liên thông các thông tin về thông báo nộp tiền tạm ứng án phí Toà án đã phát hành cần thu nộp; quản lý thông tin thu nộp tiền tạm ứng án phí theo nghiệp vụ của Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp; nhận các thông tin tạm ứng án phí đã thực hiện nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia…

       Việc đưa vào sử dụng dịch vụ tư pháp công thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp tiền tạm ứng án phí nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển, chờ đợi so với phương thức nộp tiền tạm ứng án phí truyền thống. Đây là bước tiến mới trong việc tận dụng công nghệ thông tin, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống tư pháp và đẩy mạnh tiến trình đơn giản hóa thủ tục tố tụng theo hướng lấy người dân làm trung tâm để phục vụ, phát triển./.

                                                                                                                            Bùi Kiều Giang
                                                                                                    Chi cục THADS quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

                                                                                                                      

Các tin đã đưa ngày: