Sign In

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA CHI CỤC THADS QUẬN HẢI CHÂU

24/04/2024

               Chi cục THADS quận Hải Châu được thành lập năm 2008, tổng số CBCC, NLĐ hiện nay là 18 người, trong đó: Công chức: 15, người lao động: 03; có 01 Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.
 
Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng đến thăm và dự Hội nghị triển khai công tác tại Chi cục năm 2024
 
             Trong 06 tháng đầu năm 2024 với sự nỗ lực của đội ngũ CBCC, nhất là đội ngũ các Chấp hành viên, với kết quả thi hành xong về việc và tiền, Chi cục được xếp loại 1/7 quận, huyện về tiêu chí giá trị và xếp loại 4/7 quận, huyện về tiêu chí việc trên địa bàn, 02 Chấp hành viên được Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng tặng khen vì có thành tích xuất sắc trong 06 tháng đầu năm, cụ thể:
Kết quả THADS về việc: 06 tháng đầu năm 2024 với số việc giải quyết 2.003 việc tương ứng với số tiền 2.538.785.973.000 đồng. Đã thi hành xong về việc: 676 việc/1.308 việc có điều kiện thi hành, đạt 51,68%.
Kết quả THADS về giá trị: 06 tháng đầu năm 2024 đã thi hành xong 419.973.762.000 đồng/1.245.376.396.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt 33,72%.
               Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Cục THADS thành phố Đà Nẵng, Quận ủy và UBND quận về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; sự phối kết hợp của các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; Cán bộ, công chức đơn vị có thái độ làm việc chủ động, tích cực không ngại khó khăn; tập thể đơn vị đoàn kết gắn bó, luôn có ý thức xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh đã tạo nhiều thuận lợi giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
            Trong thời gian tới, Chi cục THADS quận Hải Châu với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, cụ thể như sau:
            Thứ nhất: tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc của lãnh đạo tới công chức, đặc biệt là đội ngũ Chấp hành viên, chú trọng công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm; giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ Chấp hành viên và công chức đơn vị. Đây là yếu tố nội lực để hoàn thành nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2024.
             Thứ hai: tập trung xác minh, phân loại án để áp dụng biện pháp tổ chức thi hành án đúng quy định; phối hợp tốt với cấp ủy và chính quyền địa phương, trại giam, trại tạm giam trong việc động viên, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện nộp tiền; phối hợp thường xuyên với các tổ chức tín dụng, ngân hàng tập trung xử lý các vụ, việc thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng theo chỉ đạo của Tổng cục, Cục THADS thành phố.
             Thứ ba: Tham mưu triển khai hoạt động có hiệu quả của Ban chỉ đạo thi hành án để giải quyết những vụ việc phức tạp, khó thi hành, cưỡng chế có huy động lực lượng có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương.
             Thứ tư: Chú trọng công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự kịp thời đúng trình tự, thủ tục và thời gian nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.
Thứ năm: Tiếp tục quán triệt, triển khai đến CBCC trong Chi cục thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”.
                                                                                                                                   Văn Quyết

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: