Sign In

Đà Nẵng giao ban công tác thi hành án dân sự quý II năm 2018

19/03/2018

Đà Nẵng giao ban công tác thi hành án dân sự quý II năm 2018
        Thực hiện kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2018 của Cục THADS thành phố Đà Nẵng được Tổng cục Thi hành án dân sự phê duyệt theo Quyết định số 147/QĐ-TCTHA ngày 31/01/2018. Nhằm đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, chiều ngày 16/3/2018 đơn vị đã tổ chức họp giao ban với sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Cục, trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.
 
          Tại cuộc họp đã đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự 5 tháng năm 2018 ( tính từ ngày 01/10/2017 đến ngày 28/02/2018) các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố đã thụ lý là 8.860 việc, tăng 169 việc (2%) so với cùng kỳ năm 2017; đã giải quyết xong 2.267  việc, đạt tỷ lệ 42% trên với số có điều kiện thi hành ( chỉ tiêu được giao năm 2018 là 72%). Tổng số tiền đã thụ lý là 1.720.235.561.000đ, giảm 387.682.830.000đ (14.4%) so với cùng kỳ năm 2017; đã giải quyết xong  300.786.627.000đ, tăng 97.917.007.000đ (48%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ 29% ( chỉ tiêu được giao là 30%). 5 tháng đầu năm 2018  kết quả thi hành án của Đà Nẵng có bước đà tốt, khả quan đạt tỷ lệ 42% về việc và 29% về tiền. Trong đó có một số đơn vị đạt tỷ lệ cao như Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn đạt 52% về việc và 37% về tiền; Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê đạt 50% về việc và Cục THADS thành phố đạt 47% về tiền. Tuy nhiên tình hình hiện nay số thụ lý mới ngày càng tăng và kết quả phân loại án chưa có điều kiện cao chiếm 38% về việc và 38,7% về tiền, án chuyển kỳ sau so với cùng kỳ năm 2017 chưa giảm. Do vậy trước mắt cũng còn rất nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018.
         Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Phước Thu - Cục trưởng đánh giá cao kết quả các đơn vị quận, huyện đạt được trong 5 tháng đầu năm 2018 nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại và những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018.
         Cục trưởng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, bám sát kế hoạch công tác năm 2018 đã được phê duyệt triển khai thực hiện có hiệu quả. Phối hợp với các ngành cơ quan liên quan xử lý một số vụ vướng mắc, phức tạp, kéo dài trong quá trình tổ chức thi hành, Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu luôn là người gương mẫu, nêu gương, tiên phong trong mọi hoạt; Chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, đáp ứng được yêu cầu Chấp hành viên tổ chức thi hành án; Đảm bảo xác minh phân loại án chính xác, kết quả thi hành án mang tính bền vững nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy định và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài ra các đơn vị phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ tuyến thi hành án dân sự và hoạt động của Trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự thành phố.
        Lãnh đạo Cục, các Chi cục thi hành án dân sự nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự thành phố. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án. Thực hiện các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018.
                                                                                                              Mai Phương
                                                                                                     Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: