Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng thông báo các Quyết định về công tác tổ chức cán bộ tại cuộc họp giao ban tháng 6/2024

08/06/2024

Ngày 03/6/2024, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp giao ban tháng 6/2024 và thông báo các Quyết định về công tác cán bộ:
1. Quyết định số 1440/QĐ-CTHADS ngày 24/4/2024 của Cục THADS thành phố Đà Nẵng về việc điều động Chấp hành viên ( Điều động ông Nguyễn Bá Nam, Chấp hành viên sơ cấp, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự đến nhận công tác tại Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn, kể từ ngày 1/6/2024).
2. Quyết định số 1441/QĐ-CTHADS ngày 24/4/2024 của Cục THADS thành phố Đà Nẵng về việc điều động Thẩm tra viên ( Điều động bà Nguyễn Thị Dung, Thẩm tra viên, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự kể từ ngày 1/6/2024).
3. Quyết định số 1443/QĐ-CTHADS ngày 24/4/2024 của Cục THADS thành phố Đà Nẵng về việc biệt phái công chức (Biệt phái bà Lê Phùng Cẩm Huy, Thư ký thi hành án, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự đến nhận công tác tại Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 30/11/2024).

 

Các tin đã đưa ngày: