Sign In

Công đoàn Khối Nội chính huyện Tam Nông tổ chức thành công Đại hội đoàn viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/06/2020

Công đoàn Khối Nội chính huyện Tam Nông tổ chức thành công Đại hội đoàn viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trên cơ sở chấp thuận của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Tam Nông và sự thống nhất của cấp ủy, chiều ngày 25/6/2020, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Khối Nội chính Huyện (gồm các đơn vị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra Nhà nước Huyện) đã tổ chức Đại hội đoàn viên Công đoàn Khối Nội chính Huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Nông; đồng chí Hứa Quang Thông, Chánh án Tòa án nhân dân huyện; đồng chí Võ Hồng Quang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; đồng chí Trần Văn Lắm, Chánh Thanh tra Nhà nước huyện; đồng chí Võ Minh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, cùng sự có mặt của 47/50 Đoàn viên Công đoàn Khối Nội chính huyện Tam Nông.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi các nội dung trong dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hứa Quang Thông đại diện lãnh đạo của các đơn vị đã biểu dương kết quả hoạt động của Công đoàn Khối Nội chính năm qua. Đồng thời chỉ ra những nội dung cơ bản để Đại hội tập trung nghiên cứu, thảo luận, đề ra giải pháp thiết thực nhằm đưa hoạt động Công đoàn Khối Nội chính nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Đồng chí Nguyễn Kim Doãn, Phó Bí thư Chi bộ/Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện trúng cử chức danh Chủ tịch CĐCS; đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Phương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện trúng cử chức danh Phó Chủ tịch CĐCS; các đồng chí Trần Trọng Quyết, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tưởng, Phó Chánh Thanh tra huyện; đồng chí Lê Hùng Cường, Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân huyện trúng cử chức danh Ủy viên BCH. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra và Tổ trưởng các Tổ Công đoàn.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đoàn viên thống nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính:
- 100% đoàn viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo quy định. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- 100% đoàn viên tham gia hoạt động xã hội, đóng góp các loại quỹ đúng theo quy định.
- Hàng năm, 100% đoàn viên có giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đoàn viên nữ đăng ký thực hiện đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia thực hiện tốt các hoạt động, phong trào, mô hình do Công đoàn Khối phát động.
- Phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm đạt theo yêu cầu, chất lượng...

Tác giả ảnh: Trần Ngọc Phương Thanh
Theo Chi cục THADS h. Tam Nông

Các tin đã đưa ngày: