Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tiêu hủy vật chứng, giao nhận tài sản sung công

26/04/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tiêu hủy vật chứng, giao nhận tài sản sung công
Thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, rà soát các khoản tiền tạm thu và vật chứng đang bảo quản tại kho mà Tòa án chưa chuyển bản án từ năm 2017 trở về trước, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã đề nghị Tòa án nhân dân Huyện đối chiếu và chuyển giao cho Chi cục Thi hành án dân sự Huyện 64 bản án. Qua đó, đã tiến hành xử lý được nhiều khoản tiền tạm thu của các Trại giam chuyển cho cơ quan Thi hành án dân sự và sẽ tiếp tục phối hợp Tòa án rà soát chuyển giao các bản án liên quan đến các khoản tiền Trại giam chuyển để xử lý dứt điểm loại việc này.
Đồng thời, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã mời đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện tiến hành tiêu hủy vật chứng và giao nhận tài sản tịch thu sung công theo đúng quy định của pháp luật.
Đây là một trong những kết quả nổi bật trong công tác tự kiểm tra công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020 theo kế hoạch kiểm tra năm 2020 của Chi cục và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh./.


Theo Nguyễn Trường Giang, Chi cục THADS Châu Thành

Các tin đã đưa ngày: