Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng tổng kết công tác năm 2021

12/10/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng tổng kết công tác năm 2021
Thực hiện Công văn số 673/CTHADS-TCCB ngày 08/09/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn tổng kết công tác THADS, phong trào thi đua khen thưởng, đánh giá công chức năm 2021 và xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022, Chi cục THADS huyện Tân Hồng đã tiến hành tổng kết kết quả hoạt động của đơn vị năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022.
Trong năm công tác 2021, đơn vị THADS huyện Tân Hồng gặp nhiều khó khăn, thách thức như: biên chế còn thiếu; công chức, Chấp hành viên luân phiên đi học; số vụ việc từ Tòa án chuyển sang không cao hơn năm 2020, song đơn vị phải giải quyết lượng việc + tiền từ năm 2020 chuyển sang tương đối lớn. Đặc biệt, tình hình đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài trên 3 tháng nên công chức, Chấp hành viên không tác nghiệp trên địa bàn làm ảnh hưởng đến kết quả thi hành án. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Cục THADS, của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, cùng với sự quyết tâm của tập thể đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:
+ Kết quả thi hành án về việc: Tổng số việc phải thi hành 1.085 việc; gồm cũ chuyển sang 239 việc, mới thụ lý là 846 việc, đã ủy thác 13 việc. Tổng số phải thi hành là 1.072 việc . Trong đó, có điều kiện 922 việc, chưa điều kiện 150  việc, đã giải quyết xong 763 việc, đạt tỷ lệ 82,75%/82,50% (giảm 0,30%) so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 0,25% chỉ tiêu Cục THADS giao năm 2021.
+ Kết quả thi hành án về tiền: Tổng số tiền phải thi hành 120.919.418.000 đồng; gồm cũ chuyển sang 74.228.273.000 đồng, số thụ lý mới 46.708.785.000 đồng. Trong đó, đã ủy thác 4.447.928.000 đồng, chưa có điều kiện 46.714.613.000 đồng; có điều kiện 69.771.517.000 đồng; đã giải quyết xong 31.347.562.000đ (đạt tỷ lệ: 44,93%/41,10% (tỷ lệ giải quyết xong tăng 2,19%) so với cùng kỳ năm 2020 và vượt vượt 3,83% chỉ tiêu Cục THADS giao năm 2021. 
+ Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo đạt 100%.
+ Trong năm không có công chức, người lao động vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.
Đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động, chính là sự sâu sát, kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục THADS, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, mang tính đột phá, phù hợp với tình hình của đơn vị để tạo sự đột phá trong công tác THADS đó là:
- Tranh thủ được sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác THADS, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt và phải kiểm tra thường xuyên, sâu sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án đối với Chấp hành viên và công chức thuộc quyền quản lý; đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể với quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc lực lượng Chấp hành viên đẩy nhanh và duy trì đều tiến độ giải quyết án, chú trọng xử lý những vụ án lớn, xử lý nhanh các vụ việc đã kê biên tài sản, thu cho Ngân sách Nhà nước, có giá trị lớn, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; phối hợp tổ chức thẩm định giá tài sản kịp thời, sát giá thị trường nhằm bán nhanh tài sản và đôn đốc tổ chức bán đấu giá đẩy nhanh tiến độ bán tài sản; kiên quyết không để kết quả thi hành án tăng đột biến vào những tháng cuối năm.
- Tiến hành rà soát, lập danh sách các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài trên 3 năm, nhất là các án lớn, án tín dụng Ngân hàng, án một người phải thi hành cho nhiều người. Chấn chỉnh thực hiện nghiêm công tác xác minh, phân loại án, trên cơ sở đó chỉ đạo quyết liệt thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành.
- Thực hiện rà soát, xử lý và phân loại các vụ việc thi hành án có thu tiền của phạm nhân do trại giam, trại tạm giam chuyển đến Cục THADS đã chuyển cho Chi cục THADS, có báo cáo kết quả về Cục.
Khép lại năm công tác năm 2021, trong điều kiện khó khăn về biên chế, số việc, tiền phải thi hành tiếp tục tăng so với cùng kỳ, cộng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội, việc hoàn thành các chỉ tiêu THADS là một thách thức hết sức nặng nề, đòi hỏi phải hết sức nổ lực, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Với những giải pháp cụ thể, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Chi cục, cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ Chấp hành viên, công chức, người lao động trong cơ quan THADS đã vững tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
+ Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức cuối năm có 01 cá nhân được xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có10 cá nhân được xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Kết quả xét thi đua khen thưởng: 10/11 cá nhân đề nghị Cục THADS tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trong đó, 01 cá nhân có sáng kiến, giải pháp được đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 05 cá nhân được đề nghị tặng giấy khen của Cục trưởng và đề nghị Cục trưởng tặng giấy khen cho tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Phan Văn Tàn Thư ký Chi cục THADS huyện Tân Hồng

Các tin đã đưa ngày: